Luật đất đai và xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Chủ đề   RSS   
 • #569239 23/03/2021

  Luật đất đai và xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi)

  - Sự chồng chéo giữa Luật đất đai năm 2013 với Luật chuyên ngành.

  - Những vấn đề cần chỉnh sửa bổ sung trong quá trình xây dựng dự án Luật đất đai sửa đổi.

  * Xin các nhà chuyên môm cho ý kiến./.

  Cập nhật bởi chunggialai ngày 23/03/2021 10:55:33 SA
   
  571 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chunggialai vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận