Luật đất đai năm 2003

Chủ đề   RSS   
 • #185015 12/05/2012

  daonhan
  Top 500
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2008
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 11952
  Cảm ơn: 526
  Được cảm ơn 674 lần


  Web

  Luật đất đai năm 2003

  Bộ Tài nguyên & Môi trường sẽ sửa đổi 8 vấn đề lớn trong Luật Đất đai năm 2003. Dưới đây là toàn văn Luật Đất đai 2003 để thành viên DanLuat tham khảo khi cần thiết.

  Download - tải Luật đất đai 2003 tại đây:

   
  28424 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn daonhan vì bài viết hữu ích
  huysctcb (22/04/2016) leanhthu (03/09/2012) thicongchuc1 (13/06/2012) leduc3005 (26/05/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #185867   15/05/2012

  daonhan
  daonhan
  Top 500
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2008
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 11952
  Cảm ơn: 526
  Được cảm ơn 674 lần


  Web

  Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XI đã thống nhất cao ban hành các nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai năm 2003; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới một số chính sách xã hội, tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.

  Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

  Về chính sách, pháp luật đất đai, nhấn mạnh nhận thức đất đai, quản lý và sử dụng đất đai không chỉ là vấn đề kinh tế rộng lớn, phức tạp mà còn là vấn đề chính trị rất hệ trọng, nhạy cảm, liên quan đến việc giữ vững thành quả của cách mạng, của cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận kỹ lưỡng và sâu sắc về vấn đề này. Trung ương khẳng định, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX), chúng ta đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần khai thác và phát huy hiệu quả tài nguyên đất đai, phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

  Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập. Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chuyên ngành chưa đồng bộ, chất lượng thấp; việc thực hiện quy hoạch, thu hồi đất và tuân thủ pháp luật ở một số nơi chưa nghiêm; thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu công khai, minh bạch;…

  Hội nghị nhất trí cho rằng: Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn sống của nhân dân; là tài sản, là nguồn lực to lớn của đất nước. Phải tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; đồng thời quy định rõ ràng, cụ thể hơn và thực thi đầy đủ, đúng đắn hơn các quyền của đại diện chủ sở hữu và quyền thống nhất quản lý của Nhà nước, đặc biệt là trong việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không phải do người sử dụng đất tạo ra; trao quyền sử dụng đất và thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật; tái định cư, tổ chức lại sản xuất và bảo đảm đời sống của nhân dân ở khu vực có đất bị thu hồi.

  Quyền sử dụng đất cũng là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu. Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn; được có một số quyền (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp...) theo quy định của pháp luật và được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, có sự phân biệt các loại đất và nguồn gốc đất; đồng thời phải có nghĩa vụ chấp hành pháp luật về đất đai, phải đăng ký quyền sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ quy hoạch và chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai; không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân.

  Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và hoàn thiện pháp luật về đất đai để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại hiện nay, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phân bổ hợp lý, sử dụng đất đai đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao chất lượng và bảo vệ đất canh tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững. Phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

  Tiếp tục thực hiện giao đất, cho thuê đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân có thời hạn nhưng có thể kéo dài hơn để khuyến khích nông dân gắn bó hơn với đồng ruộng và yên tâm đầu tư sản xuất. Đồng thời mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích tụ, tập trung đất, từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hoá lớn trong nông nghiệp.

  Trích đăng từ báo điện tử chinhphu.vn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daonhan vì bài viết hữu ích
  leduc3005 (26/05/2012)
 • #198336   03/07/2012

  hpnotary
  hpnotary

  Male
  Sơ sinh

  Bạc Liêu, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2012
  Tổng số bài viết (22)
  Số điểm: 320
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Đề nghị bỏ phần chủ thể là hộ gia đình trong luật.

  Văn phòng Công chứng Hộ Phòng

  101 Quốc Lộ 1A, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai - Bạc Liêu

  ĐT: 0781.3859859 - 0919212191

  email: vpcchophong@yahoo.com

  website: www.congchunghophong.com

   
  Báo quản trị |  
 • #211009   02/09/2012

  huongdem92
  huongdem92

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/05/2012
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  luật đất đai ra đời từ năm 2003 và từ đó đến nay thì đã có rất nhiều sự biến đổi mà các điều luật đã ko còn phù hợp, thiết nghĩ các nhà làm luật cần nên thay đổi để phù hợp với các quy luật vận động của các hiện tượng trong XH

   
  Báo quản trị |  
 • #211689   05/09/2012

  xuanbac_hk
  xuanbac_hk

  Male
  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2012
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 2 lần


  vấn đề cấp thiết bây giờ là thực tiễn xa rời với luật. Luật phức tạp không phù hợp với thực tiễn.

  cần có sự nhìn nhận vào thực tế để ra luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #237518   05/01/2013

  xuanbac_hk
  xuanbac_hk

  Male
  Sơ sinh

  Hà Tĩnh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2012
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 2 lần


  Đề nghị nêu rõ việc người có lâm bạ mà không sử dụng đất thuộc lâm bạ. Tình hình đất đai có Lâm bạ mà không sử dụng đất nhiều và tranh chấp khó xử lý. Người thì không có đất sống người thì đất có mà không sử dụng cũng không bị thu hồi. Yêu cầu thu hồi Lâm bạ nếu không sử dụng trong bao nhiêu năm đó.

   
  Báo quản trị |