Luật cư trú sẽ thay đổi khái niệm Hộ gia đình tham gia BHYT trong Luật BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #571270 13/05/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 535 lần


  Luật cư trú sẽ thay đổi khái niệm Hộ gia đình tham gia BHYT trong Luật BHYT

  Thay đổi khái niệm Hộ gia đình tham gia BHYT - Minh họa

  Thay đổi khái niệm Hộ gia đình tham gia BHYT - Minh họa

  Từ 1/7/2021, Luật Cư trú 2020 sẽ bắt đầu có hiệu lực. Bên cạnh đó, hiệu lực thi hành của Luật này cũng sửa đổi nội dung của một số Luật khác, trong đó có Luật Bảo hiểm y tế 2008.

  Hiện nay, Khoản 7 Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi 2014 có quy định:

  “Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.”

  Tuy nhiên, khi được sửa đổi bởi Luật cư trú, khái niệm này trở thành:

  “7. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.”

  (Khoản 2 Điều 37 Luật cư trú 2020)

  Như vậy, theo quy định mới, những người thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình phải là những người: Cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp, thay vì cùng Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú như trước đây.

  Sự điều chỉnh như trên là do Luật Cư trú 2020 quy định từ ngày 01/01/2023, chính thức bãi bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, thay bằng việc quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

   
  878 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  admin (14/05/2021) ThanhLongLS (13/05/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận