Luật bảo vệ môi trường sửa đổi: bổ sung các quy định về Giấy phép

Chủ đề   RSS   
 • #475209 18/11/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4229 lần


  Luật bảo vệ môi trường sửa đổi: bổ sung các quy định về Giấy phép

  Các quy định liên quan đến Giấy phép môi trường trước đây chỉ tồn tại ở các Thông tư hướng dẫn, điều này không phù hợp với tinh thần của Luật đầu tư 2014, do vậy, việc sửa đổi là điều cần thiết.

  Luật bảo vệ môi trường sửa đổi ra đời và dự kiến có hiệu lực từ năm 2019, theo đó, quy định rõ về Giấy phép môi trường như sau:

  1. Xác định rõ khái niệm về Giấy phép môi trường

  2. Quy định chung về Giấy phép môi trường

  Bao gồm: vai trò, vị trí của giấy phép môi trường (là công cụ quản lý môi trường thống nhất đối với cơ sở khi đã đi vào hoạt động; là căn cứ để các cơ sở thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và để các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm).

  3. Nội dung của Giấy phép môi trường

  Quy định phù hợp với đặc thù đối với từng loại ngành, nghề khác, nhóm đối tượng có rủi ro môi trường khác nhau).

  4. Lập, phê duyệt và thực hiện giấy phép môi trường

  Xem chi tiết về Tài liệu Đề cương Luật bảo vệ môi trường tại file đính kèm.

   
  3040 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận