Lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí theo hình thức chỉ định thầu trong trường hợp nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607641 21/12/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 5408
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí theo hình thức chỉ định thầu trong trường hợp nào?

  Chỉ định thầu là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu với thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian thực hiện ngắn, nên được nhiều chủ đầu tư lựa chọn.

  1. Lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí theo hình thức chỉ định thầu trong trường hợp nào?

  Chỉ định thầu là một trong 04 hình thức lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí tại lô dầu khí mở theo Điều 15 Luật Dầu khí 2022, và 03 hình thức còn lại là Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế và Chào thầu cạnh tranh.

  Theo khoản 1 Điều 21 Luật Dầu khí 2022 thì việc lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí theo hình thức chỉ định thầu được áp dụng đối với lô dầu khí trong các trường hợp sau đây:

  - Liên quan đến quốc phòng, an ninh;

  - Chỉ có 01 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định tại Điều 16 của Luật này đề xuất ký kết hợp đồng dầu khí sau khi đã được thông tin rộng rãi trong vòng 30 ngày nhưng không có nhà thầu khác quan tâm;

  - Nhà thầu đang thực hiện hợp đồng dầu khí đề xuất đầu tư bổ sung trong cùng diện tích hợp đồng với điều kiện kinh tế, kỹ thuật cho hợp đồng dầu khí mới sau khi hợp đồng dầu khí đã ký kết hết thời hạn.

  Quy trình chỉ định thầu bao gồm các bước sau đây: (khoản 2 Điều 21)

  - Phát hành hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu;

  - Nhận hồ sơ đề xuất và đánh giá hồ sơ đề xuất;

  - Thẩm định, phê duyệt, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và điều kiện kinh tế, kỹ thuật cơ bản của hợp đồng dầu khí;

  - Đàm phán và hoàn thiện hợp đồng dầu khí;

  - Thẩm định, phê duyệt và ký kết hợp đồng dầu khí.

  Tiêu chí lựa chọn nhà thầu bao gồm: (khoản 1 Điều 22)

  - Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;

  - Điều kiện kỹ thuật phù hợp với từng lô dầu khí;

  - Điều kiện kinh tế phù hợp với từng lô dầu khí.

  hop-dong-dau-khi

  2. Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất khi lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí theo hình thức chỉ định thầu thế nào?

  Theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 45/2023/NĐ-CP có quy định về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ chào thầu cạnh tranh, hồ sơ đề xuất bao gồm:

  - Đối với tiêu chí năng lực, kinh nghiệm: đánh giá theo tiêu chí đạt và không đạt;

  - Đối với tiêu chí về điều kiện kỹ thuật phù hợp với từng lô dầu khí: đáp ứng yêu cầu về cam kết công việc tối thiểu và đánh giá theo chấm điểm với thang điểm 100;

  - Đối với tiêu chí về điều kiện kinh tế phù hợp với từng lô dầu khí: đánh giá theo chấm điểm với thang điểm 100;

  - Tổng hợp kết quả: tổng điểm sẽ được tính như sau: Tổng điểm = Tổng điểm tiêu chí về điều kiện kỹ thuật nhân (x) với trọng số tiêu chí về điều kiện kỹ thuật cộng (+) Tổng điểm tiêu chí về điều kiện kinh tế nhân (x) với trọng số tiêu chí về điều kiện kinh tế. Trong đó trọng số tiêu chí về điều kiện kỹ thuật tối thiểu là 0,3 tùy thuộc vào đặc thù của từng lô dầu khí; trọng số tiêu chí về điều kiện kỹ thuật cộng (+) trọng số tiêu chí về điều kiện kinh tế = 1;

  - Bên dự thầu được lựa chọn thắng thầu khi đồng thời đạt được các kết quả sau: năng lực, kinh nghiệm “đạt”; đáp ứng yêu cầu về cam kết công việc tối thiểu và tổng điểm tiêu chí về điều kiện kỹ thuật đạt mức tối thiểu theo quy định tại hồ sơ mời thầu; tổng điểm tiêu chí về điều kiện kinh tế đạt mức tối thiểu theo quy định tại hồ sơ mời thầu; tổng điểm theo mục d khoản 2 Điều này cao nhất.

   
  89 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận