Lợi tức không chia để tăng vốn điều lệ có phải đóng thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #523873 26/07/2019

  anhhuy1008

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/05/2019
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 210
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 11 lần


  Lợi tức không chia để tăng vốn điều lệ có phải đóng thuế TNCN không?

  Bạn vui lòng cho chúng tôi như sau:
  Công ty chúng tôi (TNHH) sau khi hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Và khi chúng tôi rút lãi từ lợi nhuận (chia lợi nhuận) kinh doanh của công ty (đã đóng 20%) thì kế toán lại yêu cầu đóng thêm thuế thu nhập lần nữa có đúng không? Nếu đúng thì phải đóng bao nhiêu phần trăm?
  Nếu chúng tôi không chia lợi nhuận 2018 mà lấy toàn bộ phần lợi nhuận 2018 cộng thêm phần lợi nhuận 2 quý năm 2019 (tạm tính) này để tăng vốn điều lệ của công ty thì có cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân 2018 & 2019 không?
   
  6114 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhhuy1008 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #523874   26/07/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC

  "Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  ...

  3. Thu nhập từ đầu tư vốn

  Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

  ...

  c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

  Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ."

  Theo đó, nếu Công ty anh là công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì lợi tức nhận được vào cuối năm vẫn được tính là thu nhập chịu thuế. Như vậy, các thành viên góp vốn khi nhận được khoản lợi tức này phải đóng thuế TNCN. (Thuế suất thuế TNCN từ đầu tư vốn là 5%).

  ** Trường hợp anh không chia lợi nhuận nhưng tính vào để tăng vốn điều lệ thì theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

  "Điều 10. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

  Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

  ...

  3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

  Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

  Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

  ...

  b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn."
  Ngoài ra, Khoản 9 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC cũng quy định như sau:

  Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn."

  Như vậy, nếu DN anh không chia lợi nhuận và để làm tăng vốn điều lệ thì mình vẫn phải chịu thuế TNCN tuy nhiên, tại thời điểm ghi tăng vốn, không chia lợi nhuận thì chưa phải kê khai, tính thuế TNCN. Chỉ kê khai, tính thuế TNCN khi cá nhân đó chuyển nhượng hoặc rút vốn khỏi công ty anh nhé.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn sunshine19 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/07/2019) ntbichngoc (10/12/2020) SHINHAN (30/12/2020)