Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ và thời gian lưu trữ

Chủ đề   RSS   
 • #510253 15/12/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1394)
  Số điểm: 11657
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ và thời gian lưu trữ

  Điều 8 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có quy định về những loại tài liệu kế toán phải lưu trữ:

  “Điều 8. Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ
  Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ bao gồm:
  1. Chứng từ kế toán.
  2. Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.
  3. Báo cáo tài chính; báo cáo quyết toán ngân sách; báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách.
  4. Tài liệu khác có liên quan đến kế toán bao gồm các loại hợp đồng; báo cáo kế toán quản trị; hồ sơ, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, dự án quan trọng quốc gia; báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản; các tài liệu liên quan đến kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán; biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán; quyết định bổ sung vốn từ lợi nhuận, phân phối các quỹ từ lợi nhuận; các tài liệu liên quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, hợp nhất sáp nhập, chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển ổi loại hình doanh nghiệp hoặc chuyển đổi đơn vị; tài liệu liên quan đến tiếp nhận và sử dụng kinh phí, vốn, quỹ; tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ khác đối với Nhà nước và các tài liệu khác”.

  Trong đó, thời hạn lưu trữ được quy định từ Điều 12 đến Điều 14 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP (tùy thuộc loại tài liệu mà quy định về thời hạn lưu trữ sẽ khác nhau).

   
  2586 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận