Lộ trình nghỉ hưu đối với người lao động, cán bộ, công chức từ 01/01/2021 (dự kiến)

Chủ đề   RSS   
 • #545446 05/05/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Lộ trình nghỉ hưu đối với người lao động, cán bộ, công chức từ 01/01/2021 (dự kiến)

   

  Là nội dung đang được dự thảo tại Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó, dự thảo Nghị định  quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật lao động về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Cụ thể:

  Đối với người lao động: Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường trong điều kiện lao động bình thường

  - Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữcho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

  - Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

  (click vào bảng để xem chi tiết)

  Lao động nam

   

  Lao động nữ

  Năm đủ tuổi nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  Năm sinh

  Năm đủ tuổi nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  Năm sinh

  2021

  60 tuổi 3 tháng

  Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961

  2021

  55 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966

  2022

  60 tuổi 6 tháng

  Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962

  2022

  55 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967

  2023

  60 tuổi 9 tháng

  Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963

  2023

  56 tuổi

   

  Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967

  2024

  61 tuổi

  Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963

  2024

  56 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968

  2025

  61 tuổi 3 tháng

  Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964

  2025

  56 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969

  2026

  61 tuổi 6 tháng

  Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965

  2026

  57 tuổi

   

  Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969

  2027

  61 tuổi 9 tháng

  Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966

  2027

  57 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970

  2028

  62 tuổi

  Từ tháng 4/1966 trở đi

  2028

  57 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971

   

   

   

  2029

  58 tuổi

   

  Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971

   

   

   

  2030

  58 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972

   

   

   

  2031

  58 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973

   

   

   

  2032

  59 tuổi

   

  Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973

   

   

   

  2033

  59 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974

   

   

   

  2034

  59 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975

   

   

   

  2035

  60 tuổi

   

  Từ tháng 5/1975 trở đi

   

  Quy định về tuổi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức:

  - Cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định này có thể được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu đối với các trường hợp này không quá 5 tuổi so với quy định tại Điều 3 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, được thể hiện theo bảng dưới đây:

  (click vào bảng để xem chi tiết)

  Lao động nam

   

  Lao động nữ

  Năm đủ tuổi nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu cao hơn

  Năm sinh

  Năm đủ tuổi nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu cao hơn

  Năm sinh

  2021

  65 tuổi 3 tháng

  Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961

  2021

  60 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966

  2022

  65 tuổi 6 tháng

  Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962

  2022

  60 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967

  2023

  65 tuổi 9 tháng

  Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963

  2023

  61 tuổi

   

  Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967

  2024

  66 tuổi

  Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963

  2024

  61 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968

  2025

  66 tuổi 3 tháng

  Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964

  2025

  61 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969

  2026

  66 tuổi 6 tháng

  Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965

  2026

  62 tuổi

   

  Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969

  2027

  66 tuổi 9 tháng

  Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966

  2027

  62 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970

  2028

  67 tuổi

  Từ tháng 4/1966 trở đi

  2028

  62 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971

   

   

   

  2029

  63 tuổi

  Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971

   

   

   

  2030

  63 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972

   

   

   

  2031

  63 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973

   

   

   

  2032

  64 tuổi

  Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973

   

   

   

  2033

  64 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974

   

   

   

  2034

  64 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975

   

   

   

  2035

  65 tuổi

  Từ tháng 5/1975 trở đi

   

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

  Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các quy định và văn bản sau đây hết hiệu lực:

  - Điều 6; các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7; khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 11 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  - Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  - Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  14782 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  admin (04/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận