Lộ trình đóng BHXH cho lao động người nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #505814 28/10/2018

  Lộ trình đóng BHXH cho lao động người nước ngoài

  Thứ nhất, về đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

  - Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

  - Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP bào gồm: a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; b) Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

  Thứ hai, về lộ trình đóng:

  - Kể từ ngày 01/12/2018 thì người sử dụng lao động người nước ngoài bắt đầu đóng 3% vào quỹ ốm đau, tai sản và 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  - Kể từ ngày 01/01/2022, người sử dụng lao động người nước ngoài đóng thêm 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người lao động nước ngoài bắt đầu đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

  Chế độ bảo hiểm y tế vẫn giữ nguyên mức đóng như trước giờ.

  Thứ ba, về mức đóng, tương tự như người lao động Việt Nam.

   
  4689 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận