Liên thông điện tử giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần

Chủ đề   RSS   
 • #603532 24/06/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2137)
  Số điểm: 74866
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Liên thông điện tử giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần

  Ngày 19/5/2023, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ký Quyết định 706/QĐ-BHXH ban hành quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” trên cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

  Theo đó, quy định giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần hoặc hằng tháng sau khi đã giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông “ Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” trên cổng dịch vụ công quốc gia, như sau:

  (1) Thành phần hồ sơ

  Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng sau khi giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thực hiện theo quy định tại Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội

  Mẫu số 04C-HBQP ban hành kèm theo Thông tư 136/2020/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực; 

  Xem và tải Mẫu số 04C-HBQP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/23/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2004C.docx

  Căn cứ tại khoản 4 Điều 25 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, khoản 1 Điều 15 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, gồm:

  - Đối với thân nhân của người đang tham gia BHXH tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng:

  Tờ khai của thân nhân (Mẫu số 09-HSB) và hồ sơ quy định tại các nội dung a1, a4, a6, a7 thuộc tiểu tiết a tiết 1.2.4 điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 Chương III Quyết định 166/QĐ-BHXH.

  Xem và tải Mẫu 09-HSB

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/23/31.%20M%E1%BA%AAU%2009-HSB.doc

  - Đối với thân nhân của người đang hưởng hoặc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng: Tờ khai của thân nhân (Mẫu số 09-HSB) và hồ sơ quy định tại các nội dung a4, a6 thuộc tiểu tiết a tiết 1.2.4 điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH.

  (2) Giải quyết hưởng và chi trả

  - Cán bộ xét duyệt kiểm tra dữ liệu để xác định việc đã giải quyết trợ cấp mai táng theo quy trình liên thông tại Quyết định này để tránh giải quyết trùng trợ cấp mai táng.

  - Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng sau khi giải quyết hưởng trợ cấp mai táng được thực hiện theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH và hướng dẫn tại văn bản này.

  - Trường hợp người chết có thời gian đóng BHXH có bao gồm phụ cấp khu vực và người lo mai táng đã nhận trợ cấp mai táng theo Quyết định này mà thân nhân đề nghị hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được ban hành theo Mẫu số 08C-HSB.

  Xem và tải Mẫu 08C-HSB

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/23/28.M%E1%BA%AAU%2008C-HSB.doc

  - Trường hợp người lo mai táng đã nhận trợ cấp mai táng theo Quyết định này mà thân nhân đề nghị hưởng trợ cấp tuất một lần thì Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần được ban hành theo Mẫu số 08D, 08E-HSB.

  Xem và tải Mẫu 08D-HSB

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/23/29.M%E1%BA%AAU%2008D-HSB.doc

  Xem và tải Mẫu 08E-HSB

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/23/30.M%E1%BA%AAU%2008E-HSB.doc

  - Kết quả giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất lưu trữ cùng kết quả giải quyết trợ cấp mai táng tại phần mềm Lưu trữ hồ sơ điện tử của BHXH Việt Nam.

  Trên đây là quá trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần hoặc hằng tháng sau khi đã giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông “ Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” trên cổng dịch vụ công quốc gia.

  Xem chi tiết tại Quyết định 706/QĐ-BHXH có hiệu lực từ 15/6/2023.

   
  131 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (08/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận