Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

Chủ đề   RSS   
 • #604981 24/08/2023

  Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn, một câu hỏi đặt ra là Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn có chức năng gì?

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 1599/QĐ-BTNMT năm 2023, có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn; thực hiện các hoạt động dịch vụ về khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

  Lien-doan-Khao-sat-khi-tuong-thuy-van

  Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? (Hình từ Internet)

  Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

  Căn cứ tại Điều 2 Quyết định 1599/QĐ-BTNMT năm 2023, có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  - Xây dựng, trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn; thực hiện sau khi được phê duyệt.

  - Xây dựng, trình Tổng cục trưởng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn.

  - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.

  - Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo chương trình kế hoạch và đột xuất khi có thiên tai xảy ra; đo đạc diễn biến địa hình lòng sông, lòng hồ, vùng cửa sông, ven bờ biển trong phạm vi cả nước.

  - Thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ về công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.

  - Về thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn khí tượng thủy văn:

  + Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn;

  + Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình, địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn; thành lập và xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;

  + Quan trắc, giám sát chất lượng môi trường;

  + Đo đạc, khảo sát sụt lún, biến dạng công trình;

  + Thiết kế, xây dựng, cung ứng, giám sát và lắp đặt, sửa chữa thiết bị khoa học kỹ thuật về lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường, đo đạc bản đồ, biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; cung cấp các dịch vụ tư vấn nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;

  + Cung cấp dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội;

  + Thực hiện hiệu chuẩn các phương tiện đo đạc theo quy định của pháp luật;

  + Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức về khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai;

  + Các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

  - Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn.

  - Quản lý tổ chức, bộ máy, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Liên đoàn theo quy định và phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

  - Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

  - Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

  Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 4 Quyết định 1599/QĐ-BTNMT năm 2023, có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  - Văn phòng.

  - Phòng Kỹ thuật.

  - Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn Bắc Bộ.

  - Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn Trung Bộ và Tây Nguyên.

  - Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn Nam Bộ.

  - Trung tâm Điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trường.

  Các đơn vị từ khoản 3 đến khoản 6 Điều này là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

   
  87 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận