Lịch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018

Chủ đề   RSS   
 • #487067 14/03/2018

  chiakinguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2016
  Tổng số bài viết (208)
  Số điểm: 4134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 257 lần


  Lịch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018

  Các bạn lớp 12 cần lưu lại lịch này để nhận biết mốc thời gian mình cần chuẩn bị.

      TT

  Nội dung công tác

  Đơn vị

  chủ trì

  Đơn vị tham gia

  Thời gian

  thực hiện

  1

  Ban hành Quy chế tuyển sinh

  Bộ GDĐT

  Sở GDĐT, trường ĐH, CĐSP, TCSP

  Trước  

   10/03

  2

  Các trường ĐH, CĐ, TC nhận tài khoản để cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

   

  Trường

   ĐH, CĐSP, TCSP

   

  Vụ GDĐH

  Cục CNTT

   

  Trước ngày

  15/3

  3

  Các trường ĐH, CĐ, TC công bố Đề án tuyển sinh năm 2018 và cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

        Trường

  ĐH, CĐSP, TCSP

  Vụ GDĐH

  Cục CNTT

  Trước ngày

  20/3

  4

  Tập huấn quy chế tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP

   

  Vụ GDĐH

   

  Cục QLCL, Lãnh đạo và cán bộ tuyển sinh các Sở GDĐT;  Trường ĐH, CĐSP, TCSP

   

  Trước ngày 31/3

   

  5

  Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP

  Sở GDĐT

  Điểm thu nhận

  hồ sơ

  Trước ngày 31/3

  6

  Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

  Sở GDĐT,

  Điểm thu nhận hồ sơ

  Các đối tượng dự thi THPT 

  Từ 1/4

  đến 20/4

  7

  Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo

  Trường

   ĐH, CĐSP, TCSP

  Vụ GDĐH

  Cục CNTT

  Từ 10/5 đến

  31/5

  8

  Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT

  Thí sinh

  Sở GDĐT

  Trước ngày  20/5

  9

  Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐSP, TCSP

  Sở GDĐT

  Trường

  ĐH, CĐSP, TCSP

  Trước ngày 01/6

  10

  Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh

  Trường

  ĐH, CĐSP, TCSP

  Thí sinh

  Sở GDĐT

  Trước 17 giờ 00 ngày 18/7

   

  11

  Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường

  Thí sinh

  Trường

  ĐH, CĐSP, TCSP

  Trước ngày 23/7

  12

  Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng

  Trường

  ĐH, CĐ, TC

  Vụ GDĐH

  Trước 17 giờ 00 ngày 24/7

  13

  Các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT kết quả sơ tuyển, kết quả  thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có)

  Trường

  ĐH, CĐSP, TCSP

  Vụ GDĐH

  Cục CNTT

  Trước ngày 14/7 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định

  14

  Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên

  Vụ GDĐH

  Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Cục nhà giáo và QLCBGD Các trường ĐH, CĐSP, TCSP

  Trước ngày  18/7

  15

  Các trường ĐH, CĐSP, TCSP điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường

  Trường

  ĐH, CĐSP, TCSP

   

  Vụ GDĐH

   

  Trước ngày  19/7

  16

  Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến

  Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

  Vụ GDĐH

  Cục CNTT

  Sở GDĐT

  Từ 19/7

  đến 17 giờ 00 ngày 26/7

  17

  Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT

  Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

  Vụ GDĐH

  Cục CNTT

  Sở GD ĐT

  Từ 19/7

  đến 17 giờ 00 ngày 28/7

  18

  Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)

  Thí sinh

  Điểm thu nhận hồ sơ

  Trước 17 giờ 00 ngày 30/7

  19

  Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

  Sở GDĐT,

  Điểm thu nhận hồ sơ

  Thí sinh

  Trước 17 giờ 00 ngày 31/7

  20

   

  Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh

   

  Trường
  ĐH, CĐSP, TCSP

  Vụ GDĐH,

  Cục CNTT, Cục QLCL

  Vụ GDTH, Vụ GDTX

  Từ

  3/8 đến 17 giờ 00 ngày 5/8

  21

  Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

  Trường
  ĐH, CĐSP, TCSP

  Thí sinh

  Vụ GDĐH

   Trước 17 giờ 00 ngày 6/8

   

  22

  Thí sinh xác nhận nhập học

  đợt 1

  Thí sinh

  Trường
  ĐH, CĐSP, TCSP

  Vụ GDĐH

  Trước 17 giờ 00 ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện)

  23

  Các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

  Trường
  ĐH, CĐSP, TCSP

   

  Trước 17 giờ 00 ngày 16/8

  24

  Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển)

  Trường
  ĐH, CĐSP, TCSP

  Vụ GDĐH

  Cục CNTT

  Cục QLCL

  Vụ GDTH

  Từ ngày 22/8

   

  25

  Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định (đ khoản 1 Điều 13) 

  Trường
  ĐH, CĐSP, TCSP

  Vụ GDĐH

  Cục CNTT

  Cục QLCL

  Vụ GDTH

  Từ tháng 3 đến 12/2018

   

  26

  Các trường ĐH, CĐSP, TCSP báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2018

  Trường

  ĐH, CĐSP, TCSP

   

  Vụ GDĐH

   

  Trước ngày 31/12/2018

   

  Căn cứ Công văn 899/BGDĐT-GDĐH  Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018. (Xem tại file đính kèm)

   
  3265 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận