Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021

Chủ đề   RSS   
 • #565060 21/12/2020

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 6728
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021

  lịch nộp báo cáo thuế

  Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021

  Tháng cuối cùng của năm 2020 chuẩn bị khép lại, đây cũng là lúc kế toán các doanh nghiệp cần cập nhật kịp thời toàn bộ lịch nộp tờ khai thuế năm 2021 để nắm bắt những quy định mới nhất về lịch nộp tờ khai thuế trong năm tới, đảm bảo việc hoàn thành công việc, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm nộp Tờ khai thuế. Dưới đây là lịch nộp báo cáo thuế năm 2021.

  Tháng

  Thời hạn chậm nhất

  Nội dung

  Căn cứ

  01

  20/01

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2020 (nếu có)

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  30/1

  Lệ phí môn bài 2021

  Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  02

  01/02

  - Tờ khai thuế GTGT quý IV/2020

  - Tờ khai thuế TNCN quý IV/2020

  - Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2020

  Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

  20/02

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2021

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

  3

  20/3

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2021

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

  31/3

  - Quyết toán thuế TNDN năm 2020

  - Quyết toán thuế TNCN năm 2020 (doanh nghiệp quyết toán thay)

  - Báo cáo tài chính năm 2020

  Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  Điểm d Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

  4

  20/4

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2021

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  5

  03/5

  - Tờ khai thuế GTGT quý I/2021

  - Tờ khai thuế TNCN quý I/2021

  - Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021

  Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC

  - Quyết toán thuế TNCN 2020 nếu cá nhân tự quyết toán

  Điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC

  - Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015

  20/5

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  6

  20/6

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2021

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC

  7

  20/7

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2021

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  8

  20/8

  - Tờ khai thuế GTGT quý II/2021

  - Tờ khai thuế TNCN quý II/2021

  - Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

  - Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015

  20/8

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2021

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  9

  20/9

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2021

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  10

  20/10

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2021.

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  11

  31/10

  - Tờ khai thuế GTGT quý III/2021.

  - Tờ khai thuế TNCN quý III/2021

  - Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2021

  Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

  Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015

  20/11

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2021

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

  12

  15/12

  Hồ sơ khai thuế khoán năm 2022

  Điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  20/12

  Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11/2020

  Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  - Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2021

  - Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2021

  Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

  >>> Xem bản tiếng Anh tại đây: Schedule of submission of tax returns in 2021

  Cập nhật bởi NgocHoLaw ngày 22/12/2020 02:09:31 CH
   
  13856 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  samsky (04/01/2021) admin (25/12/2020) ThanhLongLS (21/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận