Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #605005 25/08/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam là bao nhiêu?

  Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam là bao nhiêu? Hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục cấp thẻ tạm trú như thế nào?

  Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam là bao nhiêu?

  Theo tiểu mục 3.8 Mục 3 Phần II Thủ tục hành chính mới lĩnh vực ưu đãi, miễn trừ ngoại giao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Quyết định 2286/QĐ-BNG năm 2023 như sau:

  - Miễn phí đối với đối tượng là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên gia đình.

  - Có thu phí đối với đối tượng là người giúp việc theo định mức quy định tại Thông tư 25/2021-TT-BTC.

  Như vậy, miễn phí đối với đối tượng là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên gia đình.

  the-tam-tru

  Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam gồm những thành phần nào?

  Theo tiểu mục 3.3 Mục 3 Phần II Thủ tục hành chính mới lĩnh vực ưu đãi, miễn trừ ngoại giao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Quyết định 2286/QĐ-BNG năm 2023, hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam gồm những thành phần sau đây:

  - Công hàm đề nghị cấp thẻ tạm trú của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trong đó ghi rõ các thông tin: họ tên, ngày sinh, quốc tịch, giới tính, số và ký hiệu hộ chiếu, nghề nghiệp, chức vụ của người đề nghị cấp thẻ tạm trú (tham khảo mẫu NA6 ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA).

  Đối với trường hợp thay biên chế hoặc bổ sung biên chế mới của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thì công hàm đề nghị cấp thẻ tạm trú cần ghi rõ họ tên, chức danh của người được thay biên chế hoặc người được bổ sung biên chế.

  - Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (theo mẫu NA8 ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA), có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

  - Hộ chiếu bản gốc, còn giá trị sử dụng.

  - Trường hợp thuộc diện tăng biên chế của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cần bổ sung công hàm của Bộ Ngoại giao nước cử thông báo về việc tăng biên chế.

  Trình tự thực hiện thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

  Theo tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Thủ tục hành chính mới lĩnh vực ưu đãi, miễn trừ ngoại giao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Quyết định 2286/QĐ-BNG năm 2023 như sau:

  - Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước/Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc.

  - Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước/Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và yêu cầu bổ sung nếu cần.

  - Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước/Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh) trả ra kết quả là thẻ tạm trú cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam bằng hình thức trực tiếp.

  Tóm lại, miễn phí đối với đối tượng là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên gia đình.

   

   
  86 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận