Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #609115 07/03/2024

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại

  Quyết định 162/QĐ-BGTVT năm 2024 quy định trình tự thủ tục, hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại

  1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại

  Theo quy định tại tiểu mục 1.8 Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Quyết định 162/QĐ-BGTVT năm 2024, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại là 10.000.000 đồng/lần.

  hang-khong

  2. Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại

  Theo quy định tại tiểu mục 1.1 Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Quyết định 162/QĐ-BGTVT năm 2024, trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại được quy định như sau:

  (1) Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

  Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại phải gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam.

  (2) Giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận

  - Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ và có văn bản lấy ý kiến của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) về tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hàng không chung, loại tàu bay, khu vực bay hoặc thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ và nêu rõ lý do;

  - Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) có trách nhiệm trả lời Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận theo mẫu sau khi có ý kiến chấp thuận của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) hoặc thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ và nêu rõ lý do.

  3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại

  Theo quy định tại tiểu mục 1.3 Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Quyết định 162/QĐ-BGTVT năm 2024, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại gồm các thành phần sau:

  - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại theo mẫu;

  TẢI VỀ Văn bản đề nghị

  - Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) các loại tài liệu sau:

  + Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);

  + Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân);

  - Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) các tài liệu sau:

  + Thẻ thường trú tại Việt Nam (đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam);

  + Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam (đối với văn phòng đại diện và chi nhánh của tổ chức nước ngoài);

  - Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) các loại tài liệu sau:

  + Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay;

  + Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của tàu bay.

  - Bản chính Phương án khai thác, bảo dưỡng tàu bay;

  - Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) Giấy phép, chứng chỉ phù hợp của thành viên tổ bay;

  - Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) Giấy phép hoạt động của cơ sở bảo dưỡng tàu bay;

  - Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) hợp đồng thuê bảo dưỡng tàu bay trong trường hợp thuê dịch vụ bảo dưỡng.

  Tóm lại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại là 10.000.000 đồng/lần.

   
  42 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận