Lệ phí cấp căn cước điện tử mới nhất 2024? Người dưới 14 tuổi có được cấp không?

Chủ đề   RSS   
 • #609481 16/03/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (654)
  Số điểm: 11091
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 204 lần


  Lệ phí cấp căn cước điện tử mới nhất 2024? Người dưới 14 tuổi có được cấp không?

  Luật Căn cước 2023 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 46 có hiệu lực từ ngày 15/01/2024. Theo đó thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước và căn cước điện tử sẽ được đưa vào sử dụng. Vậy việc cấp thẻ căn cước điện tử có mất phí hay không? Trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi thì có được cấp căn cước điện tử hay không?

  Căn cước điện tử là gì?

  Theo Điều 3 Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 quy định như sau:

  - Căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học của một người.

  - Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

  Như vậy, căn cước điện tử là căn cước công dân nhưng được số hoá qua tài khoản định danh điện tử.

  Xem thêm: Mỗi công dân sẽ được cấp một căn cước điện tử kể từ ngày 01/7/2024

  Lệ phí cấp căn cước điện tử mới nhất 2024

  Căn cứ tại Khoản 2. Khoản 3 và Khoản 4 Điều 38 Luật Căn cước 2023 có quy định về lệ phí cấp căn cước công dân như sau:

  - Công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu.

  - Công dân phải nộp lệ phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trừ những trường hợp sau đây:

  + Cấp đổi thẻ căn cước khi công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

  + Cấp đổi thẻ căn cước theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

  + Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước do lỗi của cơ quan quản lý căn cước.

  - Không thu lệ phí đối với trường hợp cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

  Như vậy, đối với thẻ căn cước thì sẽ không mất phí trong lần cấp đổi đầu tiên.

  Đối với căn cước điện tử, như đã nói ở trên cũng là căn cước nhưng không được thể hiện dưới dạng thẻ mà được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Vì vậy, việc cấp căn cước điện tử cũng không mất phí.

  Người dưới 14 tuổi có được cấp căn cước điện tử không?

  Người được cấp thẻ căn cước quy định tại Điều 19 Luật Căn cước 2023 bao gồm:

  - Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.

  - Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

  - Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

  Như vậy, nếu có nhu cầu cấp căn cước điện tử thì người dưới 14 tuổi vẫn được cấp. Điều này đồng nghĩa với việc khi được cấp thẻ căn cước thì người dưới 14 tuổi cũng sẽ được cấp căn cước điện tử.

  Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước.

  Điều 23 Luật Căn cước 2023 quy định về trình tự và thủ tục cấp thẻ căn cước như sau:

  Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên

  1) Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước.

  Trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 của Luật này.

  2) Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước.

  3) Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước.

  4) Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước.

  5) Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn.

  Trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

  Đối với người dưới 14 tuổi 

  Người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước.

  1) Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. 

  Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. 

  Lưu ý: Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi.

  2) Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định.

  3) Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

  Trường hợp khác

  Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định giống như người từ đủ 14 tuổi trở lên.

  Từ chối cấp thẻ căn cước

  Trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Trên đây là những giải đáp về lệ phí cấp căn cước điện tử mới nhất 2024 và trả lời cho câu hỏi người dưới 14 tuổi có được cấp tài khoản không? Người đọc tham khảo để biết thêm thông tin về những quy định mới của pháp luật.

   
  277 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (24/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận