Lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Chủ đề   RSS   
 • #596329 29/12/2022

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (248)
  Số điểm: 1957
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 21 lần


  Lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

  Ủy ban thường vụ Quốc Hội vừa ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

  Theo đó, thời gian lấy ý kiến được thực hiện từ ngày 3/1/2023 đến ngày 15/3/2023.

  Đối tượng lấy ý kiến bao gồm: Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; Các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học.

  Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ nội dung Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Tuy nhiên sẽ có các nội dung trọng tâm và được Chính phủ xác định cho từng nhóm đối tượng phù hợp để lấy ý kiến.

  Hình thức lấy ý kiến đa dạng, có thể lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản, tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thảo, có thể lấy ý kiến trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường,… và các hình thức khác phù hợp.

  Như vậy chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, đây là văn bản quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội nên việc lấy ý kiến cần được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chính xác, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân nêu lên ý kiến của mình. Điều này thể hiện nguyên tắc dân chủ của nước ta, đồng thời Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ được hoàn thiện hơn trong thời gian tới để thích ứng với sự thay đổi hiện nay và xa hơn nữa là dự liệu cho các quan hệ xã hội sau này.

   
  424 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận