Lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng VB về trẻ em

Chủ đề   RSS   
 • #503875 03/10/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng VB về trẻ em

  Là nội dung trong Dự thảo thông tư hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em

  Thông tư này hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

  1. Trẻ em xác nhận sự tham gia lấy ý kiến của trẻ em thông qua Phiếu đồng ý tham gia ý kiến theo Mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Cung cấp thông tin cho trẻ em về những nội dung cần lấy ý kiến của trẻ em.

  3. Hình thức lấy ý kiến của trẻ em

  a) Phiếu lấy ý kiến của trẻ em theo Mẫu số 02 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

  b) Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

  c) Thông qua điện thoại;

  d) Thông qua môi trường mạng.

  4. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản trực tiếp lấy ý kiến của trẻ em thông qua một hoặc các hình thức lấy ý kiến của trẻ em quy định tại khoản 3 Điều này.

  5. Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản không trực tiếp tổ chức việc lấy ý kiến của trẻ em thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

          Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em hoặc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thực hiện lấy ý kiến của trẻ em theo một hoặc các hình thức quy định tại khoản 3 Điều này.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm

   

   
  2933 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #503901   03/10/2018

  Tranxuandung991994
  Tranxuandung991994
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (502)
  Số điểm: 9050
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 85 lần


  Cũng theo dự thảo Thông tư này thì đối tượng trẻ em được lấy ý kiến là trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên. Tùy thuộc vào từng vấn đề cụ thể mà tiến hành lấy ý kiến sao cho phù hợp với độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh và sự phát triển của trẻ em.

   

   
  Báo quản trị |