Lập sai biên lai thì có được hạch toán,quyết toán tài chính không?

Chủ đề   RSS   
 • #524647 31/07/2019

  Lập sai biên lai thì có được hạch toán,quyết toán tài chính không?

  Thứ nhất, về hóa đơn thu phí lập sai:

  Theo Khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư 303/2016/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng biên lai:

  1. Lập biên lai

  Nội dung trên biên lai phải đúng với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa. Biên lai phải được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn; Nội dung lập trên biên lai phải được thống nhất trên các liên có cùng một số biên lai. Trường hợp ghi sai, hỏng thì người thu tiền không được xé khỏi cuống hoặc nếu đã xé thì phải kèm theo tờ biên lai đã ghi sai, hỏng.

  Tổ chức thu phí, lệ phí khi lập biên lai phải đóng dấu của tổ chức thu phí, lệ phí vào góc trên, bên trái liên 2 của biên lai (liên giao cho người nộp phí, lệ phí).

  2. Biên lai được lập theo đúng hướng dẫn Khoản 1 Điều này là chứng từ hợp pháp để thanh toán, hạch toán và quyết toán tài chính

  Trường hợp không đáp ứng các hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này thì không có giá trị thanh toán và không được hạch toán, quyết toán tài chính.

  Điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư 303/2016/TT-BTC quy định:

  “ a) Hàng quý, tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai.

  Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai theo quý thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cụ thể như sau: Báo cáo tình hình sử dụng biên lai Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4, quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.”

  Vậy ở trường hợp biên lai đã lập sai từ 2018 nhưng không có báo cáo tình hình sử dụng biên lai này nên biên lai thu phí này sẽ không có giá trị thanh toán và không được hạch toán, quyết toán tài chính. Ngoài ra còn bị xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán theo Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP,  xem trường hợp cụ thể để có thể xác định chính xác mức phạt tương ứng.

   

   
  1362 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytien317 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận