Lập biên bản vi phạm hành chính khi người vi phạm cố tính trốn tránh

Chủ đề   RSS   
 • #577467 29/11/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Lập biên bản vi phạm hành chính khi người vi phạm cố tính trốn tránh

  Thứ nhất, việc lập biên bản vi phạm hành chính, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012:

   

  "Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính

  ...

  2. Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình.

   

  Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến."

   

  Theo đó, nếu người vi phạm trốn tránh thì có thể lập biên bản có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

   

  Thứ hai, việc ra quyết định thì dựa trên biên bản vi phạm hành chính đã lập, dù người vi phạm có trốn tránh thì vẫn ra quyết định như bình thường.

   

  Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho người vi phạm để thi hành theo hướng dẫn tại Điều 70 Luật này:

   

  "Điều 70. Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành

  ...

  Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh không nhận quyết định xử phạt thì được coi là quyết định đã được giao."

   
  971 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #577905   12/12/2021

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp. Mình muốn bổ sung thêm quy định về thẩm quyền lập biên bản xử phạt như sau:

  Về thẩm quyền lập biên bản, theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP quy định như sau:

  - Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản.

  Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản được quy định cụ thể tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.

  Như vậy, đối với trường hợp là cán bộ hợp đồng, người lao động thì không có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

  Ngoài ra, Nghị định cũng quy định người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không có thẩm quyền xử phạt chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản.Trường hợp vụ việc vi phạm vừa có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, vừa có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì người đó vẫn phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính.

  Mặc dù, các nguyên tắc, trình tự thực hiện được quy định rõ ràng, tuy nhiên trong quá trình thực hiện một số cán bộ, công chức, viên chức thi hành pháp luật vẫn có những sai sót như: Việc lập biên bản vi phạm hành chính không đúng thẩm quyền, sử dụng sai các biểu mẫu, quá trình lập biên bản người vi phạm không kí nhưng không có chữ kí của ít nhất hai người chứng kiến hoặc chính quyền địa phương nơi xảy ra vi phạm. Lập biên bản vi phạm đối với tổ chức nhưng người kí biên bản không phải là người đại diện theo pháp luật hoặc là người đại diện theo ủy quyền.

  Thiết nghĩ, trong thời gian tới nhằm đảm bảo việc áp dụng pháp luật thì những người có thẩm quyền lập biên bản cần tuân thủ các nguyên tắc cũng như trình tự thủ tục trong lập biên bản vi phạm hành chính.

   
  Báo quản trị |  
 • #579092   31/12/2021

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1166)
  Số điểm: 8470
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Quan điểm về: Việc lập biên bản vi phạm hành chính không đúng thẩm quyền, sử dụng sai các biểu mẫu, quá trình lập biên bản người vi phạm không kí nhưng không có chữ kí của ít nhất hai người chứng kiến hoặc chính quyền địa phương nơi xảy ra vi phạm như bạn đề cập trên là khá phù hợp và thường xảy ra trong thực tiễn, Nhà nước nên cần có những chế tài nội bộ hơn để tránh trường hợp này xảy ra thường xuyên.

   
  Báo quản trị |  
 • #579115   31/12/2021

  mibietchi
  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Lập biên bản vi phạm hành chính khi người vi phạm cố tính trốn tránh

  Cảm ơn bài viết của bạn. Nhưng trong trường hợp người vi phạm không chỉ trốn tránh việc bị lập biên bản vi phạm hành chính mà còn không chịu thực hiện các biện pháp xử phạt trong biên bản thì phải xử lý đối với những trường hợp này như thế nào? Người có thẩm quyền xử phạt có thể dùng biện pháp gì để bắt buộc người vi phạm thực hiện nghĩa vụ?

   
  Báo quản trị |  
 • #583313   30/04/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Lập biên bản vi phạm hành chính khi người vi phạm cố tính trốn tránh

  Cảm ơn bài viết chia sẽ của bạn. Hiện nay tình hình về việc trốn trách nghĩa vụ khi bị phạt vi phạm hành chính xảy ra rất nhiều ở địa phương. Có lẽ là do người dân chưa tiếp xúc nhiều với pháp luật, chưa hiểu các quy định của pháp luật và không nghĩ tới hậu quả khi làm như vậy. Hi vọng bài viết của bạn sẽ được nhiều người dân cùng biết đến.

   
  Báo quản trị |  
 • #584142   21/05/2022

  Lập biên bản vi phạm hành chính khi người vi phạm cố tính trốn tránh

  Cảm ơn bạn vì bài viết mang đến thông tin rất hữu ích. Bài viết đưa ra các thông tin hướng dẫn cho việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm cố tình trốn tránh cho những người có thẩm quyền lập biên bản cũng như là một thông tin cảnh báo đến người dân chưa hiểu nhiều về pháp luật. 
   
   
  Báo quản trị |  
 • #587470   10/07/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  Lập biên bản vi phạm hành chính khi người vi phạm cố tính trốn tránh

  Cảm ơn bài viết của bạn. Biên bản vi phạm hành chính là cơ sở pháp lý quan trọng để người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Lập biên bản vi phạm hành chính là một thủ tục được thực hiện trong quy trình xử phạt vi phạm hành chính (trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản theo quy định tại Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012).

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #588731   30/07/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Lập biên bản vi phạm hành chính khi người vi phạm cố tính trốn tránh

  Theo mình được biết tóm gọn là biên bản phải có chữ ký của người có hành vi vi phạm. Trường hợp người vi phạm cố tình hoặc tốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không phải ký vào biên bản thì phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc ít nhất 02 người làm chứng.

   

   
  Báo quản trị |