Lập biên bản vi phạm hành chính cho nhiều hành vi

Chủ đề   RSS   
 • #491840 15/05/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1687)
  Số điểm: 11498
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 243 lần


  Lập biên bản vi phạm hành chính cho nhiều hành vi

  Mình muốn tư vấn về lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Đoàn kiểm tra liên ngành của quận đi kiểm tra 1 doanh nghiệp. Phát hiện doanh nghiệp này vi phạm nhiều hành vi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: thương mai, môi trường, y tế, phòng cháy chữa cháy. Mỗi hành vi quy định ở nhiều nghị định khác nhau. Khi lập biên bản phát sinh 2 luôn ý kiến: 1 là lập 1 biên bản ghi nhận hết hành vi và trưởng đoàn sẽ tổng hợp trình CT Quận ban hành quyết định xử lý. 2 là mỗi công chức của từng phòng ban có trong đoàn kiểm tra tự lập biên bản về hành vi thược lĩnh vực quản lý của mình. Sau đó trưởng đoàn tổng hợp dự thảo 1 quyết định căn cứ nhiều biên bản do nhiều đơn vị khác nhau lập để ban hành quyết định chung. như vậy thực hiện như thế nào?

  Theo tìm hiểu của mình thì Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 81/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP):

  "Điều 6. Lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

  1. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản. 

  Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản được quy định cụ thể tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.

  2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không có thẩm quyền xử phạt quy định tại khoản 1 Điều này chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản. 

  Trường hợp vụ việc vi phạm vừa có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, vừa có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì người đó vẫn phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính."

  Theo khoản 1 Điều 67 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì: "Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính."

  Việc thực hiện như trên có đúng không? Các bạn cho mình ý kiến

   
  5608 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận