Lao động: Tiền làm thêm giờ, tiền trực lễ tết của CBCC và người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Chủ đề   RSS   
 • #601715 11/04/2023

  Lao động: Tiền làm thêm giờ, tiền trực lễ tết của CBCC và người hoạt động không chuyên trách cấp xã

  1. Trước đây, tiền lương làm thêm giờ, tiền trực ngày lễ tết đối với Cán bộ, công chức căn cứ theo Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, tiền lương làm thêm giờ, tiền trực ngày lễ tết được căn cứ theo hệ số lương, phụ cấp chức vụ và phụ cấp khu vực (nếu có). Tuy nhiên, hiện nay, Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC đã không còn phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, vào năm 2012, CBCC còn được hưởng thêm phụ cấp công vụ. Vậy, phụ cấp công vụ có được tính vào căn cứ để tính tiền lương làm thêm giờ, tiền trực ngày lễ tết không?

  Hiện nay, căn cứ theo Bộ luật Lao động năm 2019Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, tiền lương làm thêm giờ, tiền trực ngày lễ tết được tính căn cứ vào tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường. Như vậy, tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường có bao gồm tất cả các phụ cấp hiện hưởng như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực và phụ cấp công vụ (nếu có) không?

  Và hiện nay, tiền lương làm thêm giờ, tiền trực ngày lễ tết đối với Cán bộ, công chức được căn cứ theo văn bản nào?

  2. Theo Quyết định 12/2022/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về quy định tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý và sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có quy định tại Điểm d, khoản 1, Điều 12: “Được hưởng các chế độ về thời gian làm việc, làm thêm giờ, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật.”. Như vậy, người hoạt động không chuyên trách cấp xã có được hưởng chế độ tiền làm thêm giờ, tiền trực ngày lễ tết hay không? Cách tính tiền làm thêm giờ, tiền trực ngày lễ tết đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã như thế nào?

   

   
  1162 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamngatva vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận