Lao động nước ngoài thay đổi quốc tịch có cần xin cấp lại giấy phép lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #605897 05/10/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (250)
  Số điểm: 1967
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 21 lần


  Lao động nước ngoài thay đổi quốc tịch có cần xin cấp lại giấy phép lao động không?

  Quốc tịch là thông tin cá nhân của một người, thể hiện người đó là người quốc gia nào hoặc là người không quốc tịch. Khi điền đơn đề nghị cấp giấy phép lao động thì quốc tịch là một trong những thông tin phải được ghi. Như vậy thì nếu một người thay đổi quốc tịch thì có cần xin cấp lại giấy phép lao động không?

  1. Giấy phép lao động là gì?

  Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài đến làm việc tại một quốc gia khác, do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận cấp. Nếu người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam thì cần có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

  2. Trường hợp cấp lại giấy phép lao động

  Theo Điều 12 Nghị định 152/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP) giấy phép lao động được cấp lại nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

  - Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

  Thay đổi một trong các nội dung sau: họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc, đổi tên doanh nghiệp mà không thay đổi mã số doanh nghiệp ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

  Như vậy, nếu một người thay đổi quốc tịch và giấy phép lao động còn thời hạn thì cần làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động.

  3. Hồ sơ và trình tự cấp lại giấy phép lao động

  Theo Điều 13 Nghị định 152/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP) thì hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao gồm các giấy tờ sau:

  - Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP;

  - 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

  - Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp, trường hợp thay đổi quốc tịch dẫn đến thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh;

  Đối với giấy phép lao động còn thời hạn, giấy tờ chứng minh thay đổi nội dung trên giấy phép lao động phải là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt, được công chứng hoặc chứng thực trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. (Điều 14 Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

  Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động. (Điều 15 Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

  Từ quy định trên có thể kết luận rằng, trường hợp người lao động nước ngoài thay đổi quốc tịch được ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn thì cần làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động theo quy định pháp luật.

   
  77 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận