Lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản có được ký hợp đồng lao động với công ty khác không?

Chủ đề   RSS   
 • #612703 12/06/2024

  Lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản có được ký hợp đồng lao động với công ty khác không?

  Đang trong thời gian nghỉ thai sản mà lao động nữ muốn ký hợp đồng lao động với một công ty khác thì có được không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau:

  Hợp đồng lao động là gì?

  Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019, có quy định về hợp đồng lao động như sau:

  - Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 

  Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

  Theo đó hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

  Thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ là bao lâu?

  Tại khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

  - Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

  Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

  Theo đó đối với lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Đồng thời thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

  Lao động nữ nghỉ thai sản, có được ký hợp đồng lao động với công ty khác không?

  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động như sau:

  -  Người lao động có các quyền sau đây:

  + Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

  ...

  Đồng thời căn cứ theo  Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 quy định về giao kết nhiều hợp đồng lao động như sau:

  - Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

  - Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

  Theo đó pháp luật cho phép người lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản có thể giao kết hợp đồng với công ty khác tuy nhiên khi tham gia ký kết hợp đồng phải đảm bảo điều kiện thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết và việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

   
  70 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận