Lao động nữ sinh năm 1966 thì nghỉ hưu vào thời điểm nào?

Chủ đề   RSS   
 • #560962 26/10/2020

  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Lao động nữ sinh năm 1966 thì nghỉ hưu vào thời điểm nào?

  Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành, kéo dài tuổi nghỉ hưu của người lao động theo lộ trình, tuổi về hưu của lao động nam sẽ là 62 tuổi và Lao động nữ sẽ là 60 tuổi.

  Để hiểu rõ nội dung trên, chúng ta cùng tìm hiểu một ví dụ minh họa về tuổi nghỉ hưu của người lao động nữ như sau:

  Ví dụ:  Người Lao động nữ sinh ngày 15/10/1966 nên về tuổi nghỉ hưu sẽ áp dụng theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, cụ thể tại Điều 169 quy định như sau:

  Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

  [...]

  2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

  Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

  Như vậy, theo quy định trên đến tháng 10 năm 2021, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và theo quy định mới thì được cộng thêm 04 tháng. Tuy nhiên, khi cộng thêm 04 tháng thì tuổi nghỉ hưu sẽ ở năm 2022 nên được cộng tiếp 04 tháng nữa. Vậy, tổng cộng tuổi nghỉ hưu của người lao động nữ trong ví dụ là là 55 tuổi 08 tháng.

  Về quy định chi tiết cách tính tuổi nghỉ hưu thì hiện tại đã có Dự thảo hướng dẫn, tuy nhiên chưa chính thức thông qua và chưa có hiệu lực áp dụng nên theo đó Người lao động có thể tham khảo thêm: Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.

   
  3240 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận