Lao động nữ sảy thai được hưởng những chế độ nào trong năm 2023?

Chủ đề   RSS   
 • #603145 09/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Lao động nữ sảy thai được hưởng những chế độ nào trong năm 2023?

  Sảy thai, nạo hút thai là việc không ai muốn nhưng trong trường hợp đang mang thai mà lao động nữ không may gặp phải thì sẽ được hưởng những chế độ gì? Cần đáp ứng những điều kiện nào để được trợ cấp khi sảy thai trong năm 2023?
   
  lao-dong-nu-say-thai-duoc-huong-nhung-che-do-nao-trong-nam-2023
   
  1. Điều kiện để lao động nữ sảy thai được hưởng chế độ thai sản
   
  Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nữ muốn được hưởng chế độ thai sản thì phải đáp ứng được các điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
   
  - Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  (1) Lao động nữ mang thai.
   
  (2) Lao động nữ sinh con.
   
  (3) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
   
  (4) NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.
   
  (5) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
   
  (6) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.
   
  - NLĐ quy định tại các mục (2), (3), (4) phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
   
  - NLĐ quy định tại mục (2) đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
   
  - NLĐ đủ điều kiện quy định tại mục (2), (3) mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.
   
  2. Lao động nữ bị sảy thai được nghỉ bao nhiêu ngày?
   
  Trong trường hợp không may thì lao động nữ được hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý tại khoản 2 Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thời gian nghỉ dưỡng như sau:
   
  Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:
   
  - 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi.
   
  - 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi.
   
  - 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi.
   
  - 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.
   
  Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
   
  3. Hướng dẫn hưởng chế độ thai sản trong những trường hợp cụ thể
   
  - Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.
   
  - Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian.
   
  - Thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.
   
  Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.
   
  Trường hợp mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
   
  Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia BHXH mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ.
   
  Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
   
  4. Mức hưởng chế độ thai sản khi bị sảy thai
   
  Căn cứ Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ thai sản như sau:
   
  - NLĐ hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:
   
  + Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp NLĐ đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.
   
  + Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.
   
  + Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.
   
  - Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.
   
  Trên đây là các quy định về điều kiện hưởng chế độ BHXH đối với lao động nữ bị sảy thai và mức hưởng chế độ thai sản.
   
  1807 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận