Lao động nữ có bị dừng hưởng chế độ thai sản nếu đi làm sớm sau khi sinh con không?

Chủ đề   RSS   
 • #612530 08/06/2024

  Lao động nữ có bị dừng hưởng chế độ thai sản nếu đi làm sớm sau khi sinh con không?

  Lao động nữ đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản có bị dừng hưởng chế độ thai sản hay không? Nếu đi làm sớm có được hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh không?

  1. Đi làm sớm sau khi sinh con có bị cắt tiền chế độ thai sản?

  Căn cứ khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

  Đồng thời, căn cứ Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn nghỉ theo quy định.

  Lưu ý: Lao động nữ đi làm sớm sau khi sinh con phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng.

  - Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

  Như vậy, lao động nữ sinh con, được nghỉ việc 06 tháng trước và sau khi sinh hưởng chế độ thai sản. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn nghỉ theo quy định .

  Lao động nữ có bị dừng hưởng chế độ thai sản nếu đi làm sớm sau khi sinh con không? (Ảnh minh họa – Nguồn Internet)

  2. Lao động nữ đi làm sớm sau khi sinh con có được hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh không?

  Căn cứ Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày tùy trường hợp. Với mỗi ngày nghỉ dưỡng sức, người lao động sẽ được nhận 30% mức lương cơ sở (hiện nay tương đương 540.000 đồng/ngày). Cụ thể như sau:

  - Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên.

  - Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.

  - Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

  Tuy nhiên, chế độ này chỉ áp dụng cho lao động nữ đã hưởng xong kỳ nghỉ thai sản. Trong vòng 30 ngày đầu trở lại làm việc, nếu sức khỏe còn yếu, họ mới được nghỉ dưỡng sức và phục hồi. Ngược lại, lao động nữ đi làm lại trước khi hết thời gian nghỉ thai sản đã được xác nhận đủ điều kiện sức khỏe.

  Do đó, lao động nữ đi làm sớm sau khi sinh con sẽ không được hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh.

  3. Lao động nữ đi làm sớm sau khi sinh con có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đó không?

  Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Do đó, trường hợp lao động nữ đi làm sớm sau khi sinh con năm 2024, người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Như vậy, lao động nữ sinh con được nghỉ 06 tháng hưởng chế độ thai sản. Nếu đi làm sớm trước khi hết thời hạn nghỉ, học vẫn hưởng chế độ thai sản đến hết thời gian quy định nhưng không được trợ cấp dưỡng sức sau sinh. Khi đi làm sớm sau sinh, người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

   
  208 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận