Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2022 phải đủ bao nhiêu tuổi?

Chủ đề   RSS   
 • #556614 31/08/2020

  Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2022 phải đủ bao nhiêu tuổi?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

  “Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

  1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

  2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

  Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

  3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

  Như vậy, theo quy định trên thì đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

   

   
  2002 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bongbong01 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #570811   28/04/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1920)
  Số điểm: 13419
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Liên quan đến nội dung trên thì anh có thể tham khảo chi tiết tại Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, vào năm 2022 thì tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam là 60 tuổi 6 tháng và tuổi nghỉ hưu  đối với lao động  nữ  là 55 tuổi 8 tháng. Căn cứ vào ngày tháng năm sinh anh có thể xác định tuổi nghỉ hưu theo Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định nêu trên.
   
    
   
  Báo quản trị |