Lao động nam có vợ sinh con hưởng chế độ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #603719 01/07/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1942)
  Số điểm: 13790
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Lao động nam có vợ sinh con hưởng chế độ gì?

  Chế độ thai sản không chỉ áp dụng đối với lao động nữ mà lao động nam có vợ sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản. Vậy cụ thể những chế độ gì?

  Điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản

  Tại điểm 2 Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con. Thời gian hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc hưởng chế độ khi vợ sinh con như sau:

  - 05 ngày làm việc;

  - 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  - Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

  - Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Lưu ý là thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

  Trong trường hợp sau khi sinh con nếu:

  - Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Nếu người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  - Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định.

  - Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nam

  Tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ thai sản như sau:

  - Mức hưởng thai sản theo tháng = 100% X Mức bình quân tiền tháng đóng BHXH X Số ngày được nghỉ.

  - Mức hưởng thai sản theo ngày: 

  + Trường hợp không có ngày lẻ: Mức hưởng thai sản theo ngày = Mức hưởng chế độ thai sản theo tháng/24 ngày

  + Trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Mức hưởng thai sản theo ngày = Mức trợ cấp theo tháng/30 ngày

  Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo

  Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội hoặc có mẹ tham gia nhưng mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 5 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con:

  Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con = Lương cơ sở tại tháng nhận nuôi con nuôi X 02 = 3.600.000 đồng

  Mức lương cơ sở hiện này là 1.800.000 đồng/tháng theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   

   
  397 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận