Lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ bị hạn chế thành lập doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu

Chủ đề   RSS   
 • #593920 17/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ bị hạn chế thành lập doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu

  Đây là nội dung tại Thông tư 60/2022/TT-BTC ngày 03/10/2022 về doanh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, điều hành tại các loại hình doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ phạm vi của Bộ tài chính.
   
  lanh-dao-bo-tai-chinh-se-bi-han-che-thanh-lap-doanh-nghiep-sau-khi-nghi-huu
   
  Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 11 lĩnh vực mà người có chức vụ quyền hạn thuộc Bộ Tài chính sẽ bị hạn chế thành lập và tham gia doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu như sau:
   
  Các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ từ ngày 17/11/2022 bao gồm:
   
  (1) Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán.
   
  (2) Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
   
  (3) Quản lý nhà nước về bảo hiểm.
   
  (4) Quản lý nhà nước về hải quan.
   
  (5) Quản lý nhà nước về giá.
   
  (6) Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.
   
  (7) Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.
   
  (8) Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.
   
  (9) Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài.
   
  (10) Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước.
   
  (11) Quản lý nhà nước về tài sản công.
   
  - Nhóm lĩnh vực bị hạn chế 02 năm:
   
  Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực quy định tại từ mục (1) đến (9) không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.
   
  - Nhóm lĩnh vực bị hạn chế 01 năm:
   
  Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực quy định tại mục (10) và (11) không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.
   
  Xem thêm Thông tư 60/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/11/2022.
   
  485 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593979   20/11/2022

  Lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ bị hạn chế thành lập doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu

  Cảm ơn bài viết của tác giả, mình xin bổ sung thêm một số thông tin như sau:

  Người có chức vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

  - Cán bộ, công chức, viên chức;

  - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

  - Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  - Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;

  - Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

  Như vậy, các đối tượng nêu trên sau khi thôi giữ chức vụ không được thành lập doanh nghiệp hay giữ các chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã.

  Ngoài ra, các cán bộ, lãnh đạo Bộ Tài chính kể cả khi đã về hưu vẫn sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới một số cơ quan chức năng và các doanh nghiệp. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tạo ra sự bất công bằng giữa các doanh nghiệp với nhau. Do vậy, việc pháp luật quy định việc các lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ bị hạn chế thành lập doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu là đúng đắn và hợp lý. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/11/2022)