Làm việc bán thời gian có phải đóng BHXH?

Chủ đề   RSS   
 • #528842 23/09/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Làm việc bán thời gian có phải đóng BHXH?

  (Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Hương (Hà Nội) làm việc bán thời gian từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, nhưng lại được ký hợp đồng dài hạn, mức lương bằng ½ mức lương tối thiểu quy định cho công việc toàn thời gian. Bà Hương hỏi, bà có phải đóng BHXH không?

  Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 2; Khoản 1, Khoản 2, Điều 21; Khoản 1, Điều 124 Luật BHXH năm 2014, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng từ ngày 1/1/2018 thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

  Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 89 Luật BHXH năm 2014, Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trên hợp đồng lao động, trong đó: Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Mức lương đối với công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

  Đối chiếu với quy định nêu trên, theo đơn thư từ bà Hương làm việc theo hợp đồng dài hạn, bán thời gian (4 giờ/ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần với mức lương 1,9 triệu đồng/tháng, bằng nửa mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn TP. Hà Nội) thì không có căn cứ để đóng BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật.

  Chinhphu.vn

   

   
  2267 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  apth (02/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #529581   30/09/2019

  Có thể hiểu người lao động bán thời gian là người lao động làm việc không trọn thời gian. Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Lao động 2012 quy định:  Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động hoặc quy định của người sử dụng lao động…

  Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc như sau: 

  - Những người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  - Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng…

  Khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ: Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  Như vậy, trường hợp doanh nghiệp và người lao động giao kết HĐLĐ có thời hạn từ 1 tháng trở lên thì doanh nghiệp phải đóng BHXH cho người lao động.

  Do đó, người lao động bán thời gian nếu ký HĐLĐ có thời hạn từ 1 tháng trở lên thì doanh nghiệp phải đăng ký tham gia BHXH và được hưởng lương, nghỉ phép, chế độ trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng như đối với lao động làm trọn thời gian.

   

   

   
  Báo quản trị |