Làm Thư ký Tòa án 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng?

Chủ đề   RSS   
 • #612255 01/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 31 lần


  Làm Thư ký Tòa án 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng?

  Trong bối cảnh nghề công chứng ngày càng trở nên quan trọng trong xã hội, nhiều người quan tâm đến việc làm thế nào để trở thành công chứng viên. 

  Một câu hỏi thường gặp là liệu những người đã có kinh nghiệm làm thư ký tòa án 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng hay không?

  Nghề công chứng đòi hỏi những kỹ năng và kiến thức chuyên môn cao để đảm bảo tính hợp pháp của các giao dịch và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia.

  Chính vì vậy, pháp luật yêu cầu các công chứng viên phải đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn như sau:

  (1) Tiêu chuẩn trở thành công chứng viên

  Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

  - Có bằng cử nhân luật.

  - Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật.

  - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật Công chứng 2014 hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Công chứng 2014

  - Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.

  - Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

  Đối với đào tạo công chứng, căn cứ theo Điều 9 Luật Công chứng năm 2014 được hướng dẫn bởi Mục 1 Chương III Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định như sau:

  - Người có bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng.

  - Thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng.

  - Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng được cơ sở đào tạo nghề công chứng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng.

  Như vậy, muốn trở thành công chứng viên cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn trở thành công chứng viên cũng như phải học đào tạo nghề công chứng, thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng.

  (2) Làm Thư ký Tòa án 05 năm có được miễn đào tạo nghề công chứng? 

  Để trở thành công chứng viên, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về học vấn, nhiều người còn phải trải qua quá trình đào tạo nghề công chứng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, một số đối tượng có thể được miễn đào tạo nghề công chứng.

  Tại khoản 1 Điều 10  Luật Công chứng 2014 những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

  - Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên.

  - Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên.

  - Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật.

  - Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

  Như vậy, thư ký tòa án không thuộc đối tượng miễn đào tạo công chứng, trong trường hợp muốn trở thành công chứng viên thì thư ký tòa án dù đã làm việc 05 năm vẫn phải đi học khóa đào tạo công chứng và đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn trở thành công chứng viên.

  (3) Thời gian tập sự hành nghề công chứng là bao lâu?

  Đối với tập sự hành nghề công chứng, theo Điều 11 Luật Công chứng năm 2014 quy định như sau:

  - Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng.

  Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

  - Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập  sự.

  - Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.

  - Người tập sự hành nghề công chứng được hướng dẫn các kỹ năng hành nghề và thực hiện các công việc liên quan đến công chứng do công chứng viên hướng dẫn phân công và chịu trách nhiệm trước công chứng viên hướng dẫn về những công việc đó.

  Người tập sự không được ký văn bản công chứng theo khoản 4 Điều 11  Luật Công chứng năm 2014 

  - Khi hết thời gian tập sự, người tập sự hành nghề công chứng phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả tập sự có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn và xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự gửi đến Sở Tư pháp nơi mình đã đăng ký tập sự.

  Được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng. Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng theo khoản 5 Điều 11 Luật Công chứng năm 2014 

  Như vậy, thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng

  Tóm lại, thư ký tòa án không thuộc các đối tượng được miễn đào tạo công chứng vì vậy dù làm thư ký tòa án 05 năm, nếu muốn trở thành công chứng viên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu theo quy định của pháp luật.

   
  137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận