Làm thêm 300 giờ đối với ngành diêm nghiệp được quy định chi tiết thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #571193 10/05/2021

  Làm thêm 300 giờ đối với ngành diêm nghiệp được quy định chi tiết thế nào?

  Công ty Cổ phần Muối Vĩnh Hảo có ngành nghề đăng ký là Sản xuất Chế biến muối, qua đó theo Khoản 3 Điều 107 Bộ luật lao động năm 2019 có nêu những trường hợp Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm có bổ sung thêm ngành chế biến diêm nghiệp

  (cụ thể luật có ghi: Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản) thì Công ty Cổ phần Muối Vĩnh Hảo có thuộc diện được làm 300 giờ/ năm không, trường hợp nếu có thì Công ty có cần phải làm thủ tục gửi hồ sơ đăng ký xin phép làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ cho Sở LĐ - TB&XH hàng năm không, kính mong luật sư giải đáp.

   
  617 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn duongvinhhung123@gmail.com vì bài viết hữu ích
  enychi (16/05/2021) ThanhLongLS (10/05/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận