Làm thế nào để đình công đúng luật?

Chủ đề   RSS   
 • #582710 08/04/2022

  Làm thế nào để đình công đúng luật?

  Theo Điều 198 Bộ luật Lao động 2019 quy định đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của người lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và do tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể là một bên tranh chấp lao động tập thể tổ chức và lãnh đạo.

  Để đình công đúng luật, NLĐ cần thực hiện các bước sau:

  Bước 1. Xác định thuộc trường hợp được đình công (Điều 199 Bộ luật Lao động 2019)

  (i) Hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật này mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải;

  (ii) Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc thành lập nhưng không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động.

  Thủ tục đình công do tổ chức đại diện người lao động lãnh đạo và tiến hành.

  Bước 2. Lấy ý kiến về đình công (Điều 201 Bộ luật Lao động 2019)

  Tổ chức đại diện NLĐ tiến hành lấy ý kiến của toàn thể người lao động hoặc thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tham gia thương lượng bằng hình thức lấy phiếu hoặc chữ ký hoặc hình thức khác. Đồng thời phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 01 ngày.

  Nội dung lấy ý kiến gồm:

  - Đồng ý hay không đồng ý đình công;

  - Phương án của tổ chức đại diện người lao động về các nội dung: (i) Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công; (ii) Phạm vi tiến hành đình công; và (iii) Yêu cầu của NLĐ.

  Bước 3. Ra quyết định đình công và thông báo đình công (Điều 201 Bộ luật Lao động 2019)

  Khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với nội dung lấy ý kiến đình công tại Bước 2 thì tổ chức đại diện người lao động ra quyết định đình công bằng văn bản.

  Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây:

  - Kết quả lấy ý kiến đình công;

  - Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công;

  - Phạm vi tiến hành đình công;

  - Yêu cầu của người lao động;

  - Họ tên, địa chỉ liên hệ của người đại diện cho tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

  Lưu ý: Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải gửi văn bản về việc quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Bước 4. Tiến hành đình công

  Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động vẫn không chấp nhận giải quyết yêu cầu của người lao động thì tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

   
  348 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588025   24/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2579
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 66 lần


  Làm thế nào để đình công đúng luật?

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của bạn.

  Ngoài ra mình chia sẻ thêm về vấn đề tiền lương và quyền lợi của người lao động trong thời gian đình công. Cụ thể tại Điều 207 Bộ Luật lao động 2019 quy định như sau: 

  Điều 207. Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công

  1. Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 2 Điều 99 của Bộ luật này và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động.

  2. Người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/07/2022)