Làm sao kỷ luật khi nữ lao động cứ đẻ liên tục

Chủ đề   RSS   
 • #476346 28/11/2017

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Làm sao kỷ luật khi nữ lao động cứ đẻ liên tục

  Hỏi: Theo Điều 123 (BLLĐ hiện hành). Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động
   
  "4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:
   
  d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
   
  * Xin hỏi: Giả sử có 01 người NLĐ nữ đã có con lần thứ nhất và nghỉ thai sản được 06 tháng, đến tháng thứ 7 đi làm trở lại, NLĐ này đã vi phạm kỷ luật lao động, với mức kỷ luật lao động sa thải.
   
  Vì lý do NLĐ nữ này có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, nên công ty chưa thể xử lý KLLĐ được, nhưng đến tháng thứ 10 NLĐ này đã mang bầu trở lại.
   
  Vậy khi nào công ty có thể tiến hành xử lý kỷ luật LĐ đối với trường hợp này được?. Giả sử nếu NLĐ này tiếp tục mang bầu lần lần 3 (tương tự như lần thứ 2,) thì công ty phải làm thế nào.
   
   
  2334 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  trantomy (29/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #476347   28/11/2017

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


   
  Trước hết người lao động trong công ty anh/ chị phải thuộc các hình thức sa thải người lao động theo quy định Điều 126 Bộ Luật lao động 2012.
   
  Theo điểm d Khoản 4 Điều 123 Bộ Luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động không được sa thải lao động nữ mang thai. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 124 Bộ Luật lao động năm 2012 về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động như sau:
   
   
  “Điều 124. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động
   
  1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.
   
  2. …
   
  Khi hết thời gian quy định tại điểm d khoản 4 Điều 123, mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.”
   
   
  Do đó, trong thời gian mang thai người lao động sẽ không bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, khi hết thời hiệu xử lý kỷ luật thì người sử dụng lao động có quyền kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật tối đa thêm 60 ngày kể từ ngày hết thời gian Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Vì thế, trường hợp hết thời hạn 60 ngày kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật mà con người lao động đã đủ 12 tháng tuổi thì vẫn có thể bị xử lý kỷ luật lao động.
   
  Tuy nhiên, người lao động này lại mang thai tiếp lần hai, lần ba thì người sử dụng lao động không được sa thải lao động nữ mang thai. Trường hợp này công ty anh/ chị có thể thực hiện thỏa thuận với người lao động để có thể chấm dứt hợp đồng lao động.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  trantomy (29/11/2017)
 • #476387   29/11/2017

  trantomy
  trantomy
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2016
  Tổng số bài viết (547)
  Số điểm: 5159
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 173 lần


  Một tình huống thực tế rất hay, nhân đây mình cũng muốn hỏi thêm bạn thêm về trường hợp bên công ty đã xử lý kỷ luật sa thải rồi thì nguời lao động đem giấy mang bầu lên(trước đó công ty không hề biết) thì xử lý sao bạn. Hủy quyết định sa thải hay không?

   
  Báo quản trị |