Làm sao để nhận diện doanh nghiệp có giao dịch liên kết?

Chủ đề   RSS   
 • #561573 30/10/2020

  Làm sao để nhận diện doanh nghiệp có giao dịch liên kết?

  Giao dịch liên kết là các giao dịch phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Chúng ta có thể nhận diện được doanh nghiệp có giao dịch liên kết thông qua việc doanh nghiệp đó có các giao dịch với bên có quan hệ liên kết bao gồm:

  Thông qua quan hệ sở hữu:

  - Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

  - Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp

  Thông qua giá trị giao dịch:

  - Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

  Thông qua quyền quyết định:

  - Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia

  - Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;

  - Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;

  - Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;

  -  Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

  -  Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

  *Lưu ý: Ngoài ra còn có các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia.

   
  2137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599589   28/02/2023

  Làm sao để nhận diện doanh nghiệp có giao dịch liên kết?

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Doanh nghiệp cần chủ động nắm rõ quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch liên kết để thực hiện đúng quy định liên quan đến đăng ký kê khai nộp thuế đối với các giao dịch liên kết tránh bị xử phạt vi phạm hành chính nếu thực hiện không đúng. Hiện nay có thể thấy có khá nhiều doanh nghiệp không để tâm đến quy định về giao dịch liên kết đến khi cơ quan thuế ra thông báo thì mới biết mình có sai phạm bị xử phạt mà không làm gì được. 

   
  Báo quản trị |