Làm giả hồ sơ, giấy tờ để đăng ký thường trú bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?

Chủ đề   RSS   
 • #602991 02/06/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Làm giả hồ sơ, giấy tờ để đăng ký thường trú bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?

  Để đăng ký thường trú, người đăng ký phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật, tuy nhiên xuất hiện nhiều hành vi làm giả hồ sơ giấy tờ để đăng ký thường trú.

  Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người thuê nhà ở gồm những thành phần nào?

  Theo khoản 3 Điều 20 Luật cư trú 2020, Hồ sơ đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ gồm những thành phần như sau:

  - Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

  - Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

  - Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

  dang-ky-thuong-tru

  Làm giả hồ sơ, giấy tờ để đăng ký thường trú bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?

  Theo điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP về các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú như sau:

  - Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  + Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

  + Không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

  + Không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

  - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  + Tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;

  + Mua, bán, thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

  + Mượn, cho mượn hoặc sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

  + Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật;

  + Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo việc lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú;

  + Tổ chức kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú;

  + Cầm cố, nhận cầm cố sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trú;

  + Hủy hoại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trú.

  - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  + Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi;

  + Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo việc lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú;

  + Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú;

  + Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú.

  - Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  + Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

  + Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

  + Làm giả, sử dụng sổ hộ khẩu giả, sổ tạm trú giả để đăng ký thường trú, tạm trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

  + Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo việc lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên;

  + Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật;

  + Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

  - Hình thức xử phạt bổ sung:

  Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và h khoản 2, các điểm b và c khoản 4 Điều này.

  - Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm b và g khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này.

  Theo đó, hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ để đăng ký thường trú có thể vị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

  Đây là mức phạt tiền đối với cá nhân, trường hợp tổ chức thực hiện hành vi vi phạm sẽ áp dụng mức phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng, tức là bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân (Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

  Tóm lại, hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ để đăng ký thường trú có thể vị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền lên đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân và 12.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm.

   
  975 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận