Làm giả con dấu sẽ bị xử lý như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #610991 26/04/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 10878
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 200 lần


  Làm giả con dấu sẽ bị xử lý như thế nào?

  Hiện nay có nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi bằng cách giả mạo con dấu của các cơ quan có thẩm quyền nhằm chiếm đoạt tài sản hay phục vụ những mục đích khác. Vậy, hành vi giả mạo con dấu sẽ bị xử lý như thế nào?

  Làm giả con dấu sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

  Theo Điều 13 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu như sau:

  - Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  + Không thực hiện thủ tục cấp lại khi Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị mất;

  + Không thực hiện thủ tục đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã được cấp trước đó cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu khi Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị hỏng;

  + Không thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng;

  + Không ban hành quy định nội bộ về quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình.

  - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  + Tự ý mang con dấu ra khỏi trụ sở cơ quan, tổ chức mà không được phép của chức danh nhà nước, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

  + Không đăng ký lại mẫu con dấu theo quy định của pháp luật;

  + Không chấp hành việc kiểm tra con dấu, không xuất trình con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan đăng ký mẫu con dấu;

  + Mất con dấu mà quá 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện mất con dấu, cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu trước đó và cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra mất con dấu.

  - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  + Không giao nộp con dấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký mẫu con dấu;

  + Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ ký của người có thẩm quyền hoặc có chữ ký của người không có thẩm quyền;

  + Mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp, mua bán con dấu, tiêu hủy trái phép con dấu; sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động;

  + Sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng;

  + Cố ý làm biến dạng, sửa chữa nội dung con dấu đã đăng ký;

  + Làm giả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

  + Sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu con dấu;

  + Không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy phép hoạt động hoặc bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc giao nộp con dấu theo quy định của pháp luật;

  + Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

  - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  + Làm giả hồ sơ để làm thêm con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước;

  + Làm giả con dấu hoặc sử dụng con dấu giả;

  + Chiếm đoạt, mua bán trái phép con dấu;

  + Tiêu hủy trái phép con dấu.

  - Hình thức xử phạt bổ sung:

  + Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm

  + Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm

  -  Biện pháp khắc phục hậu quả:

  + Buộc nộp lại con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

  + Buộc hủy bỏ văn bản, giấy tờ đóng dấu sai quy định

  + Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

  + Buộc nộp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đối với hành vi vi phạm

  Như vậy, hành vi làm giả con dấu hoặc sử dụng con dấu giả sẽ bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi và trục xuất người nước ngoài vi phạm.

  Làm giả con dấu có bị truy cứu TNHS không?

  Theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau:

  - Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

  + Có tổ chức;

  + Phạm tội 02 lần trở lên;

  + Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

  + Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

  + Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

  + Tái phạm nguy hiểm.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

  + Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

  + Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

  + Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

  - Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

  Như vậy, người làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả để thực hiện hành vi trái pháp luật ngoài xử lý hành chính thì tuỳ tính chất, mức độ hành vi còn có thể bị xử lý hình sự từ phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

  Làm giả con dấu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị phạt bao nhiêu năm tù?

  Theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

  - Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  + Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

  + Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật hình sự 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  + Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

  + Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

  + Có tổ chức;

  + Có tính chất chuyên nghiệp;

  + Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

  + Tái phạm nguy hiểm;

  + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

  + Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

  + Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  + Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  + Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015;

  + Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

  + Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

  + Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015;

  + Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

  - Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

  Như vậy, làm giả con dấu nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản tùy theo mức độ lừa đảo của người đó mà quy thành các khung hình phạt khác nhau tăng dần từ cải tạo không tạm giam đến 03 năm và khung hình phạt cao nhất là 15 năm.

   
  318 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (21/06/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận