Làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho nhiều đơn vị

Chủ đề   RSS   
 • #569330 25/03/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1940)
  Số điểm: 13780
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho nhiều đơn vị

  Tại Điều 21 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu nêu về quyền và nghĩa vụ của đại lý bán lẻ xăng dầu:

  "Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của đại lý bán lẻ xăng dầu

  1. Được bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình theo giá bán lẻ do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

  Được kinh doanh xăng dầu theo hình thức là bên đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối và được hưởng thù lao đại lý.

  2. Chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mối. Nếu tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, đại lý được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học.

  3. Thương nhân đã ký hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối khác.

  Đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó."

  Như vậy, quy định nêu trên thì đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một tổng đại lý hoặc một thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một thương nhân đầu mối.

  Ngoài ra, nếu tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối hoặc thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học thì đại lý được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho một tổng đại lý hoặc một thương nhân phân phối hoặc một thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học (Khoản 2, Điều 21 Nghị định 83/2014/NĐ-CP).

   

   
  281 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận