Làm cách nào để hưởng lương hưu khi chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội?

Chủ đề   RSS   
 • #591173 20/09/2022

  Làm cách nào để hưởng lương hưu khi chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội?

  Theo khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

  Vậy, theo quy định nói trên thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội tư nguyện vẫn được tính vào tổng quá trình đóng bảo hiểm xã hội và được cộng nối với quá trình đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, sau khi nghỉ việc ở công ty và ngưng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động có thể chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện về thời gian 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

  Đồng thời, Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  - Trường hợp 1: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội thiếu không quá 10 năm thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

  - Trường hợp 2: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội thiếu trên 10 năm thì người lao động nếu có nguyện vọng có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức sau:

  + Đóng hàng tháng;

  + Đóng 03 tháng một lần;

  + Đóng 06 tháng một lần;

  + Đóng 12 tháng một lần;

  + Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

  Sau khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội thiếu không quá 10 năm thì người lao động được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

  Như vậy, sau khi nghỉ việc ở công ty và ngưng đóng BHXH bắt buộc thì người lao động có thể chuyển sang đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức nêu trên cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu.

   
  340 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591400   25/09/2022

  Làm cách nào để hưởng lương hưu khi chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình cũng xin nêu thêm một số thông tin có liên quan. Hiện nay, mức hưởng hưu hằng tháng = tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng × mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

  Trong đó:

  * Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

  - Đối với lao động nam:

  + Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45% (NLĐ nghỉ hưu năm 2021, đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45%)

  + Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

  Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

  Đối với lao động nữ:

  - Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

  - Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

  Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

  Lưu ý: Trường hợp NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

  * Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại:

  -  Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014.

  - Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015.

  - Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH .

  - Khoản 19 và 21 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/09/2022)