Lái xe công ty gây tai nạn: Ai phải bồi thường?

Chủ đề   RSS   
 • #540408 03/03/2020

  ngkhiem

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2020
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 1410
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Lái xe công ty gây tai nạn: Ai phải bồi thường?

  Để xác định được ai là người phải bồi thường khi nhân viên lái xe công ty gây tai nạn thì phải xem xét vấn đề này dưới 02 trường hợp sau đây.

  Trường hợp 1: Nhân viên lái xe nhưng không trong quá trình thực hiện công việc công ty; rồi gây tai nạn

  Đối với trường hợp, nhân viên lái xe tự ý lấy xe công ty để thực hiện việc cá nhân hoặc một việc nào đó nhưng không nằm trong thỏa thuận giữa công ty và nhân viên; trong tình huống này, nếu nhân viên gây tai nạn thì công ty không có trách nhiệm phải bồi thường. Nhân viên lái xe trong trường hợp này phải tự chịu trách nhiệm với những thiệt hại do mình gây ra.

  Trường hợp 2: Nhân viên lái xe công ty rồi gây tai nạn trong lúc thực hiện công việc công ty

  Căn cứ Điều 597 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  “Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.”

  Như vậy, nếu nhân viên lái xe gây tai nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ được giao thì công ty sẽ là người bồi thường thiệt hại.

  Bên cạnh đó, trường hợp này rơi vào quy định tại Điều 601 Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; trong đó xác định rõ phương tiện vận tải cơ giới thuộc một trong những nguồn nguy hiểm cao độ. Tại khoản 2 Điều này nêu rõ về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ, cụ thể:

  “Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

  *Trách nhiệm bồi thường lại cho công ty của nhân viên gây ra thiệt hại

  Có thể thấy tại Điều 597 Bộ luật dân sự 2015 đề cập đến việc công ty có quyền yêu cầu nhân viên gây ra thiệt hại phải hoàn trả lại một khoản tiền theo quy định của pháp luật. Theo đó, công ty sẽ đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại trước rồi yêu cầu lái xe hoàn trả lại. Việc người lái xe phải hoàn trả toàn bộ hay một phần số tiền công ty là phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa công ty và người lái xe.

  Việc xác định mức bồi thường thiệt hại sẽ căn cứ vào các yếu tố như mức độ thiệt hại về tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do sức khỏe hoặc tính mạng bị xâm phạm (nếu có).

  *Trường hợp nhân viên lái xe gây tai nạn nhưng công ty KHÔNG có trách nhiệm bồi thường

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 601 Bộ luật dân sự 2015, 02 trường hợp công ty sẽ KHÔNG phải chịu trách nhiệm bồi thường khi người của mình gây ra thiệt hại, cụ thể như sau:

  a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

  b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Cập nhật bởi ngkhiem ngày 03/03/2020 09:52:37 SA
   
  9241 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn ngkhiem vì bài viết hữu ích
  thachngocna (27/12/2022) ThanhLongLS (03/03/2020) pigreen (03/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận