Là Đảng viên, ít nhất bạn phải biết 12 điều sau đây:

Chủ đề   RSS   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #527418   02/09/2019

    Cảm ơn thông tin rất bổ ích mà bạn đã cung cấp. Theo quan điểm cá nhân của bản thân mình thì mình thấy quy định về các trường hợp mà đảng viên được sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật rất hợp lý, thể hiện tính linh hoạt của luật pháp chứ không cứng nhắc, 1 chiều.

     
    Báo quản trị |