Kỷ luật Thẩm phán đối với 41 sai sót sau đây

Chủ đề   RSS   
 • #434291 23/08/2016

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4224 lần


  Kỷ luật Thẩm phán đối với 41 sai sót sau đây

  Nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng trong hệ thống ngành tư pháp, cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy định xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức, người lao động trong các TAND.

  Trong đó, quy định xử lý trách nhiệm, kỷ luật đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên và người lao động khác trong Tòa án nhân dân.

  Sau đây là 41 sai sót và mức xử lý kỷ luật đối với Thẩm phán:

  STT

  Lỗi

  Mức xử lý

  Khi thực hiện nhiệm vụ dẫn đến việc ra bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan

  1

  Số bản án, quyết định bị hủy: từ 1.16% - 1.5% so với tổng số vụ việc giải quyết/năm công tác

  Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị

  2

  Số bản án, quyết định bị hủy: trên 1.5% - 2% so với tổng số vụ việc giải quyết/năm công tác

  Tạm dừng nhiệm vụ 06 tháng để học tập, rèn luyện và khắc phục

  3

  Số bản án, quyết định bị hủy: trên 3% so với tổng số vụ việc giải quyết/năm công tác

  Dừng thực hiện nhiệm vụ

  4

  Ra bản án tuyên bị cáo phạm tội nhưng sau đó có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền kết luận bị cáo đó không phạm tội

  5

  Có vụ việc bỏ lọt tội phạm trong năm công tác

  6

  Ra bản án, quyết định sai gây thiệt hại làm cho Tòa án phải bồi thường

  7

  Có bản án, quyết định bị hủy rõ ràng sai trong việc đánh giá chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng tố tụng, áp dụng sai pháp luật gây thiệt hại tài sản Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của Tòa án

  8

  Tổng số vụ, việc được giao giải quyết, xét xử từ 100 – dưới 800 vụ, việc mà số vụ việc bị hủy chuếm từ 1.16% - dưới 3%.

  Tạm dừng đề nghị bổ nhiệm lại

  9

  Tổng số vụ, việc được giao giải quyết, xét xử từ 800 – dưới 1.000 vụ, việc mà số vụ việc bị hủy chuếm từ 1.18% - dưới 3%.

  10

  Tổng số vụ, việc được giao giải quyết, xét xử từ 1.000 vụ, việc mà số vụ việc bị hủy chuếm từ 1.2% - dưới 3%.

  11

  Tổng số vụ, việc được giao giải quyết, xét xử dưới 100 vụ, việc mà số vụ việc bị hủy chuếm từ 1.16% - dưới 3%.

  Trường hợp này, mỗi bản án, quyết định bị hủy được tính bằng 0.1%,

  12

  Tổng số bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan trên 3% so với tổng số vụ việc đã giải quyết

  Không được đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán

  13

  Có bản án, quyết định bị hủy rõ ràng sai trong việc đánh giá chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng tố tụng, áp dụng sai pháp luật gây thiệt hại tài sản Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của Tòa án

  Chậm đưa vụ việc ra giải quyết, xét xử

  14

  Để 01 vụ việc quá hạn từ 06 tháng trở lên nhưng không có lý do chính đáng

  Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị

  15

  Để từ 02 vụ việc trở lên quá hạn từ 06 tháng trở lên hoặc 01 vụ việc quá hạn từ 09 tháng trở lên nhưng không có lý do chính đáng

  Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị

  Không được phân công giải quyết vụ việc mới cho đến khi giải quyết xong các vu, việc quá hạn.

  16

  Để từ 02 vụ việc trở lên quá hạn 01 năm nhưng không có lý do chính đáng

  Tạm dừng xét xử trong hạn 18 tháng

  Áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, phạt tiền không đúng quy định pháp luật

  17

  Vi phạm đối với 01 bị cáo/1 năm công tác

  Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị

  18

  Vi phạm đối với 02 bị cáo/1 năm công tác

  Tạm dừng thực hiện nhiệm vụ trong hạn từ 06 – 09 tháng

  19

  Vi phạm đối với 03 bị cáo/1 năm công tác

  Tạm dừng thực hiện nhiệm vụ

  20

  Vi phạm đối với 01 bị cáo phạm tội tham nhũng hoặc phạm tội khác nhưng gây dư luận xấu

  Dừng thực hiện nhiệm vụ

  21

  Vi phạm đối với 02 bị cáo/1 nhiệm kỳ

  Tạm dừng đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán trong hạn 18 tháng

  22

  Vi phạm đối với 03 bị cáo/1 nhiệm kỳ

  Không đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán

  23

  Vi phạm đối với bị cáo phạm tội tham nhũng hoặc phạm tội khác gây dư luận xấu/1 nhiệm kỳ

  Ra hoặc không ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định pháp luật

  24

  Chưa đến mức bồi thường

  Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị

  25

  Đến mức thiệt hại phải bồi thường

  Dừng việc thực hiện nhiệm vụ

  Không được xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán

  Thiếu trách nhiệm làm hư hỏng hoặc mất hồ sơ tài liệu

  26

  Thiếu trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo quản làm hư hỏng hồ sơ vụ việc

  Khiển trách

  27

  Thiếu trách nhiệm làm mất hồ sơ vụ việc

  Cảnh cáo

  28

  Thiếu trách nhiệm làm mất hồ sơ vụ việc gây hậu quả nhiêm trọng đến việc giải quyết vụ việc

  Cách chức

  Tác phong, đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử của Thẩm phán

  29

   

  Không có mặt tại phòng xử án theo thời gian ghi trong quyết định đưa vụ việc ra giải quyết, xét xử hoặc giấy triệu tập phiên tòa mà không có lý do chính đáng, để người tiến hành, để người tiến hành, tham gia tố tụng phải chờ, gây bức xúc làm mất trật tự cơ quan, đơn vị

  Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị

  Không có mặt tại phòng xử án theo thời gian ghi trong quyết định đưa vụ việc ra giải quyết, xét xử hoặc giấy triệu tập phiên tòa mà không có lý do chính đáng, để người tiến hành, để người tiến hành, tham gia tố tụng phải chờ, gây bức xúc làm mất trật tự cơ quan, đơn vị, đã bị kiểm điểm trước tập thể cơ quan, đơn vị nhưng vẫn tiếp tục vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng

  Khiển trách

  Không có mặt tại phòng xử án theo thời gian ghi trong quyết định đưa vụ việc ra giải quyết, xét xử hoặc giấy triệu tập phiên tòa mà không có lý do chính đáng, để người tiến hành, để người tiến hành, tham gia tố tụng phải chờ, gây bức xúc làm mất trật tự cơ quan, đơn vị gây hậu quả rất nghiêm trọng

  Cảnh cáo hoặc hạ bậc lương

  30

  Mặc không đúng trang phục, không đeo thẻ chức danh tư pháp khi tham gia phiên tòa theo đúng quy định của TAND tối cao

  Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị

  Mặc không đúng trang phục, không đeo thẻ chức danh tư pháp khi tham gia phiên tòa theo đúng quy định của TAND tối cao đã bị kiểm điểm trước tập thể cơ quan, đơn vị nhưng vẫn tiếp tục vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng

  Khiển trách

  Mặc không đúng trang phục, không đeo thẻ chức danh tư pháp khi tham gia phiên tòa theo đúng quy định của TAND tối cao gây hậu quả rất nghiêm trọng

  Cảnh cáo hoặc hạ bậc lương

  31

  Có hành vi, cử chỉ, thái độ thiếu hòa nhã, công tâm, khách quan, bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh trong khi giải quyết, xét xử các loại vụ việc, không lắng nghe, tôn trọng ý kiến của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tại phiên tòa

  Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị

  Có hành vi, cử chỉ, thái độ thiếu hòa nhã, công tâm, khách quan, bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh trong khi giải quyết, xét xử các loại vụ việc, không lắng nghe, tôn trọng ý kiến của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tại phiên tòa đã bị kiểm điểm trước tập thể cơ quan, đơn vị nhưng vẫn tiếp tục vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng

  Khiển trách

  Có hành vi, cử chỉ, thái độ thiếu hòa nhã, công tâm, khách quan, bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh trong khi giải quyết, xét xử các loại vụ việc, không lắng nghe, tôn trọng ý kiến của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tại phiên tòa gây hậu quả rất nghiêm trọng

  Cảnh cáo hoặc hạ bậc lương

  32

  Khi tham gia giải quyết, xét xử vụ việc Thẩm phán có các hành vi như ngủ gật, sử dụng điện thoại di động, hút thuốc hoặc hành vi khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa

  Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị

  Khi tham gia giải quyết, xét xử vụ việc Thẩm phán có các hành vi như ngủ gật, sử dụng điện thoại di động, hút thuốc hoặc hành vi khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa đã bị kiểm điểm trước tập thể cơ quan, đơn vị nhưng vẫn tiếp tục vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng

  Khiển trách

   

  Khi tham gia giải quyết, xét xử vụ việc Thẩm phán có các hành vi như ngủ gật, sử dụng điện thoại di động, hút thuốc hoặc hành vi khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa gây hậu quả rất nghiêm trọng

  Cảnh cáo hoặc hạ bậc lương

  33

  Uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngay trước và trong giờ làm việc, kể cả vào giờ nghỉ trưa trong ngày làm việc

  Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị

  Uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngay trước và trong giờ làm việc, kể cả vào giờ nghỉ trưa trong ngày làm việc đã bị kiểm điểm trước tập thể cơ quan, đơn vị nhưng vẫn tiếp tục vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng

  Khiển trách

  Uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngay trước và trong giờ làm việc, kể cả vào giờ nghỉ trưa trong ngày làm việc gây hậu quả rất nghiêm trọng

  Cảnh cáo hoặc hạ bậc lương

  35

  Vi phạm quy định khác của pháp luật, quy chế, quy định và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức của TAND.

  Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị

  Vi phạm quy định khác của pháp luật, quy chế, quy định và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức của TAND đã bị kiểm điểm trước tập thể cơ quan, đơn vị nhưng vẫn tiếp tục vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng

  Khiển trách

  Vi phạm quy định khác của pháp luật, quy chế, quy định và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức của TAND gây hậu quả rất nghiêm trọng

  Cảnh cáo hoặc hạ bậc lương

  36

  Sử dụng Giấy chứng minh chức danh tư pháp, trang phục Thẩm phán vào việc riêng hoặc trái pháp luật khác gây hậu quả nghiêm trọng

  Khiển trách          

  Sử dụng Giấy chứng minh chức danh tư pháp, trang phục Thẩm phán vào việc riêng hoặc trái pháp luật khác gây hậu quả rất nghiêm trọng

  Cảnh cáo hoặc hạ bậc lương

  37

  Cố ý để vợ (chồng), bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột của mình tham gia bào chữa, tư vấn đối với những vụ việc được phân công giải quyết

  Khiển trách       

  Cố ý để vợ (chồng), bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột của mình tham gia bào chữa, tư vấn đối với những vụ việc được phân công giải quyết gây hậu quả rất nghiêm trọng

  Cảnh cáo hoặc hạ bậc lương

  38

  Tiếp bị can, bị cáo, đương sự hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại địa điểm, thời gian không đúng quy định

  Cảnh cáo hoặc hạ bậc lương

   

  Tiếp bị can, bị cáo, đương sự hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại địa điểm, thời gian không đúng quy định gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

  Cách chức hoặc buộc thôi việc

  39

  Gặp gỡ, ăn uống với đương sự trong vụ việc mà mình được giao giải quyết xét xử

  Cảnh cáo hoặc hạ bậc lương

  Gặp gỡ, ăn uống với đương sự trong vụ việc mà mình được giao giải quyết xét xử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

  Cách chức hoặc buộc thôi việc

  40

  Tư vấn cho bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết, xét xử vụ việc hoặc những việc khác không đúng quy định pháp luật

  Cách chức hoặc buộc thôi việc

  41

  Tổ chức, tham gia đánh bạc, gá bạc hoặc các tệ nạn xã hội khác chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

  Mời các bạn xem chi tiết Dự thảo Quyết định ban hành xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức và người lao động khác làm việc tại Tòa án nhân dân tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 23/08/2016 04:16:52 CH
   
  43491 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận