Ký hợp đồng lao động với chức danh là công chức trong thời gian chờ thi

Chủ đề   RSS   
 • #578838 30/12/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1888)
  Số điểm: 13253
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Ký hợp đồng lao động với chức danh là công chức trong thời gian chờ thi

  Theo Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có quy định về việc ký kết hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước như sau:

  “Điều 3. Các công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

  1. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các đối tượng sau:

  a) Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

  b) Những người làm bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan.

  c) Lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước."

  Theo đó, những vị trí tại Nghị định 34/2019 là công việc chuyên môn, nghiệp vụ được xác định là công chức thì không được phép ký hợp đồng lao động. Nếu thời gian này thiếu người thì phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện chứ không tự ký giao kết hợp đồng lao động.

   

   
  423 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận