Ký hợp đồng lao động 6 tháng thì công ty có phải đóng BHYT không?

Chủ đề   RSS   
 • #556883 31/08/2020

  Ký hợp đồng lao động 6 tháng thì công ty có phải đóng BHYT không?

  Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014:

  Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động)

  [...]”.

  Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

  Điều 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.

  [...]

  Như vậy, theo quy định, người lao động phải tham gia bảo hiểm y tế nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Do đó, công ty bạn mới có 2 người lao động vào làm việc và kí hợp đồng lao động 6 tháng thì công ty bạn sẽ phải đóng bảo hiểm y tế cho 2 người lao động đó theo quy định.

   
  863 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận