Ký hợp đồng chuyển nhượng rồi thực hiện thủ tục sang tên cần bao nhiêu ngày?

Chủ đề   RSS   
 • #511316 31/12/2018

  Ký hợp đồng chuyển nhượng rồi thực hiện thủ tục sang tên cần bao nhiêu ngày?

  Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký đất đai khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, anh kiểm tra quy định tại khoản 40 Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai (sửa đổi, bổ sung Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)
  “40. Sửa đổi Điều 61 như sau:

  Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

  2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:
  ...

  b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày;
  …”.

  Như vậy, thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký đất đai khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định trên là không quá 15 ngày.

   

   
  1098 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận