Kinh phí được sử dụng để chống dịch bệnh covid?

Chủ đề   RSS   
 • #544823 29/04/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1308)
  Số điểm: 10863
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 199 lần


  Kinh phí được sử dụng để chống dịch bệnh covid?

  Đây là những chỉ đạo mang tính mới nhất:

  https://daklak.gov.vn/widget/-/bo-tri-kinh-phi-va-su-dung-kinh-phi-cho-cong-tac-phong-chong-dich-benh-ncov

  “Về bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV: Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV theo quy định tại Điều 60 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bao gồm ngân sách nhà nước, vốn viện trợ, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; trước mắt, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia phòng, chống dịch bệnh nCoV chủ động sử dụng các nguồn lực sẵn có, tại chỗ để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nCoV; sau khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc trong trường hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí, các đơn vị có văn bản gửi Sở Tài chính để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các đơn vị hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo nội dung tại điểm c Khoản 1 Công văn 1074/BTC-HCSN ngày 05/02/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nướ.
  Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc bệnh theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, có trách nhiệm chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 đã được giao để bảo đảm kinh phí để thực hiện đầy đủ chế độ cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế; kinh phí thực hiện và chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và trách nhiệm chi trả chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.
  Các tổ chức được giao nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh nCoV, có trách nhiệm chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 đã được giao để bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động chống dịch và chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch”.

  Một số link có liên quan:
  http://www.baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=6&macmp=6&mabb=140064
  https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/34142/Bo-tri-kinh-phi-su-dung-cho-cong-tac-phong-chong-dich-benh-Covid-19.html

   

   
  866 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận