Kinh doanh kho hàng trong khu công nghiệp có thể được hưởng ưu đãi gì?

Chủ đề   RSS   
 • #540095 29/02/2020

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (944)
  Số điểm: 6539
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 116 lần


  Kinh doanh kho hàng trong khu công nghiệp có thể được hưởng ưu đãi gì?

  Theo Khoản 2 Điều 16 Luật đầu tư 2014:

  "Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

  1. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư:

  ...

  h) Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;

  ...

  2. Địa bàn ưu đãi đầu tư:

  ...

  b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế."

  Khoản 4 Mục III Phục lục I Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định về ngành, nghề đặc biêt ưu đãi đầu tư:

  "4. Đầu tư kinh doanh trung tâm hội chợ triển lãm hàng hóa, trung tâm logistic, kho hàng hóa, siêu thị, trung tâm thương mại."

  Như vậy, các dự án đầu tư kinh doanh kho hàng hóa tại khu công nghiệp sẽ được ưu đãi đầu tư. Hình thức ưu đãi quy định tại Điều 15 Luật Đầu tư 2014:

  "Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

  1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

  a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

  b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

  c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất."

  Về thủ tục ưu đãi bạn xem chi tiết tại Điều 17 Luật đầu tư 2014 và quy định hướng dẫn tại Điều 17 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

  Về thuế suất bạn có thể tham khảo Điều 15,16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 12/2015/NĐ-CP  Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC

   

   

   
  728 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận