Kinh doanh game online trò chơi điện tử cần thủ tục gì?

Chủ đề   RSS   
 • #594610 29/11/2022

  huynhdackha23

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/10/2022
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 250
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 6 lần


  Kinh doanh game online trò chơi điện tử cần thủ tục gì?

  Cho mình hỏi kinh doanh game online trò chơi điện tử cần thủ tục gì?
  Xin cảm ơn ạ

   
  270 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhdackha23 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594797   30/11/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1291)
  Số điểm: 9646
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 189 lần


  Kinh doanh game online trò chơi điện tử cần thủ tục gì?

  Kinh doanh game online là ngành nghề có điều kiện.

  Theo Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về nguyên tắc quản lý trò chơi điện tử trên mạng thì trò chơi điện tử trên mạng được phân loại như sau:

  Một là, phân loại theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, bao gồm:

  - Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);

  - Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);

  - Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);

  - Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

  Hai là, phân loại theo độ tuổi của người chơi phù hợp với nội dung và kịch bản trò chơi. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về phân loại trò chơi theo độ tuổi người chơi.

  Trong đó, để được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 thì cần có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Để được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 t thì cần có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử.

  => Theo đó, đầu tiên bạn cần xác định bạn muốn kinh doanh trò chơi gì để có thể xin giấy phép phù hợp.

  -  Nếu trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1) thì doanh nghiệp phải có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

  - Nếu cung cấp các trò chơi chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2); Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);  Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4) thì doanh nghiệp cần có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử.

  Về điều kiện để được Cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1 bạn tham khảo Điều 32, 32a, 32b Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP

  Quy trình, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1được quy định tại Điều 32đ Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

   Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 được Điều 32d Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi  Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

  Hồ sơ đề nghị cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1, Quy trình, thủ tục cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 anh thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 25, 26 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP (bổ sung Điều 32g, 32h Nghị định 72/2013/NĐ-CP).

  Nếu đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 thì cần đáp ứng điều kiện tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

  Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 anh thực hiện theo Khoản 30, 31 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP (bổ sung Điều 33a, 33b Nghị định 72/2013/NĐ-CP).

   

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)
 • #594798   30/11/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1291)
  Số điểm: 9646
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 189 lần


  Kinh doanh game online trò chơi điện tử cần thủ tục gì?

  Kinh doanh game online là ngành nghề có điều kiện.

  Theo Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về nguyên tắc quản lý trò chơi điện tử trên mạng thì trò chơi điện tử trên mạng được phân loại như sau:

  Một là, phân loại theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, bao gồm:

  - Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);

  - Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);

  - Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);

  - Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

  Hai là, phân loại theo độ tuổi của người chơi phù hợp với nội dung và kịch bản trò chơi. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về phân loại trò chơi theo độ tuổi người chơi.

  Trong đó, để được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 thì cần có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Để được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 t thì cần có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử.

  => Theo đó, đầu tiên bạn cần xác định bạn muốn kinh doanh trò chơi gì để có thể xin giấy phép phù hợp.

  -  Nếu trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1) thì doanh nghiệp phải có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

  - Nếu cung cấp các trò chơi chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2); Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);  Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4) thì doanh nghiệp cần có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử.

  Về điều kiện để được Cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1 bạn tham khảo Điều 32, 32a, 32b Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP

  Quy trình, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1được quy định tại Điều 32đ Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

   Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 được Điều 32d Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi  Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

  Hồ sơ đề nghị cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1, Quy trình, thủ tục cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 anh thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 25, 26 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP (bổ sung Điều 32g, 32h Nghị định 72/2013/NĐ-CP).

  Nếu đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 thì cần đáp ứng điều kiện tại Khoản 29 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

  Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 anh thực hiện theo Khoản 30, 31 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP (bổ sung Điều 33a, 33b Nghị định 72/2013/NĐ-CP).

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)