Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" tại Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #602681 19/05/2023

  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2954
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" tại Việt Nam

  Hiện tôi đang có nhu cầu Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn". Theo quy định pháp luật thì ngành nghề này có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện? Phải thực hiện thủ tục như thế nào?

  1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn"

  Căn cứ theo Phụ lục IV ban hành kèm Luật Đầu tư 2020 về Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tại số thứ tự: 129 - Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.

  => Do đó kinh doanh ngành nghề dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

  Tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP: Dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” là dịch vụ do các Nhà đăng ký tên miền “.vn” cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khả năng tạo mới, cập nhật, duy trì và quản lý tên miền các cấp dưới tên miền “.vn” trong cơ sở dữ liệu tên miền và hệ thống DNS quốc gia, bao gồm:

  + Thực hiện việc đăng ký, duy trì tên miền; đảm bảo an toàn đối với tên miền và dữ liệu tên miền;

  + Lưu trữ, báo cáo, cung cấp thông tin về tên miền và thông tin của các tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền;

  + Thu, nộp phí và lệ phí tên miền.

  Nhà đăng ký tên miền “.vn” được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây (căn cứ tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP):

  - Là doanh nghiệp thành lập theo pháp Luật Việt Nam hoặc tổ chức ở nước ngoài ký hợp đồng với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN);

  - Có đủ năng lực về nhân sự, kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động để triển khai cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.

  - Ký hợp đồng với Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Thông tin và truyền thông) để trở thành nhà đăng ký tên miền “.vn”.

  2. Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn"

  Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh bao gồm:

  - Đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP).

  - Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày 01/7/2015).

  - Kế hoạch triển khai nhân sự, kỹ thuật đảm bảo đủ năng lực và phù hợp với quy mô hoạt động để cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.

  - Trường hợp tổ chức nước ngoài ký hợp đồng với nhà đăng ký tên miền chính thức của ICANN thì phải có bản dịch được công chứng Hợp đồng của Tổ chức ở nước ngoài ký với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế - ICANN.

  Nơi nộp hồ sơ:  Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam).

  Sau khi nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) xem xét, thỏa thuận và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” với doanh nghiệp trên cơ sở các tiêu chí sau:

  - Nhu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”;

  - Phù hợp với quy hoạch tài nguyên Internet;

  - Đáp ứng các Điều kiện nêu trên.

  Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" phải đảm bảo các nội dung theo quy định (theo mẫu số 27 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP).

  3. Mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

  Căn cứ tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định Biểu mức thu lệ phí đăng ký sử dụng và phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, lệ phí đăng ký sử dụng và phí duy trì sử dụng địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

  Theo đó, mức thu phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" là 200.000 đồng đối với:

  - Tên miền cấp 2 có 1 ký tự;

  - Tên miền cấp 2 có 2 ký tự;

  - Tên miền cấp 2 khác;

  - Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dao dộng từ 30.000 đến 200.000 đồng.

  Tuy nhiên, kể từ ngày 01/6/2023, Thông tư 20/2023/TT-BTC có hiệu lực và thay thế Thông tư 208/2016/TT-BTC thì mức thu phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" giảm 50% lệ phí từ 200.000 đồng xuống còn 100.000 đồng đối với:

  - Tên miền cấp 2 có 1 ký tự;

  - Tên miền cấp 2 có 2 ký tự;

  - Tên miền cấp 2 khác;

  - Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn.

  Ngoài ra, lệ phí đăng ký tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính giảm từ 120.000 đồng xuống còn 50.000 đồng.

  => Như vậy, khi doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”- là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” và gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam).

   
  120 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận